تخمین عدم قطعیت اندازه‌گیری در آزمایشات

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 7-8

فرهاد موسی خانی


بررسی چندشکلی ژن FecB در بزهای نجدی و بومی استان خوزستان با روشPCR-RFLP

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 13-20

10.22075/jvlr.2017.822

قدرت اله محمدی؛ مریم عالی محمودی


اضافه کردن کوآنزیم Q10 به محیط بلوغ، از طریق بهبود عملکرد میتوکندریایی، شایستگی تکوینی تخمک گوسفند را ارتقا می‌دهد

دوره 11، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، آبان 1398، صفحه 33-48

10.22075/jvlr.2018.3110

- حیدرنژاد، ع.1، استاد حسینی، س.1، روح الهی ورنوسفادرانی، ش.1، جعفرپور، ف. 1، مقیمی خوراسگانی، ع.1، تکتاز هفشجانی، ت.2، نصر اصفهانی، م. ح. 1*.


تشخیص آزمایشگاهی عفونت های کرم ابریشم نوغان داری های استان گیلان

دوره 1، شماره 1، مهر 1388، صفحه 39-45

10.22075/jvlr.2017.794

صدیقه نبیان؛ فخری ایرانمنش؛ علیرضا خسروی؛ تقی زهرایی صالحی؛ مصطفی مرادی


مطالعه ژنوتیپی و فنوتیپی سیستم آئروباکتین در جدایه های اشریشیاکولای از موارد کلی باسیلوز طیور

دوره 5، شماره 2، آبان 1392، صفحه 77-84

10.22075/jvlr.2017.1242

اعظم یزدانی؛ سید مصطفی پیغمبری؛ سیدکاظم بیدکی؛ حسین حسینی


طراحی و به کارگیری تکنیک Semi-Nested PCR برای شناسایی تیلریا آنولاتا و تیلریا اورینتالیس در گاو

دوره 3، شماره 2، آذر 1390، صفحه 91-102

10.22075/jvlr.2017.832

پیمان قائمی؛ پرویز شایان؛ ناصر حقوقی راد؛ بریگیته اکرت


بررسی پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی در مایع مفصلی مفصل

دوره 1، شماره 2، دی 1388، صفحه 115-124

10.22075/jvlr.2017.801

سجاد نسیم؛ عبدالحمید میمندی پاریزی؛ سعید نظیفی


سنجش باقی مانده تتراسایکلین در گوشت مرغ مصرفی در شهر اهواز به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا

دوره 2، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 119-130

10.22075/jvlr.2017.815

ادیب احسانی؛ علی فضل آرا؛ سیاوش مکتبی؛ حسن نجف زاده ورزی


مطالعه اثر عصاره ی هیدروالکلی آویشن باغی(Thymus vulgaris) بر درد احشایی به روش رایتینگ در موش سوری

دوره 12، شماره 2، آذر 1399، صفحه 151-156

10.22075/jvlr.2017.3672.

کیوان کرامتی؛ مرضیه یغمایی؛ امیر اصغری باغخیراتی؛ مصطفی عبداللهی؛ احسان پورافشار


جدا سازی و شناسایی مایکوپلاسماهای عامل بیماری آگالاکسی مسری در گوسفند و بز استان اردبیل با استفاده از روش کشت و PCR

دوره 4، شماره 2، آذر 1391، صفحه 271-281

افشین حاجی زاده؛ غلامرضا موذنی جولا؛ فاطمه اخلاقی؛ علی اکبر ناصری راد؛ بابک معترض؛ سینا سلیمانی؛ میثم اسد پور؛ محمد سخاوتی؛ رضا احمدی نیا؛ علی اسحاقی


بررسی آلودگی کرمی دستگاه گوارش سگ های ولگرد استان قم

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 11-18

10.22075/jvlr.2017.1253

محمدناصر قربانی؛ علی اسلامی؛ شیما عبدالرحمانی؛ علی یوسفی


مطالعات اپیدمیولوژیک و آزمایشگاهی پیرامون تدوین برنامه استراتژیک مبارزه با بیماری طاعون گاوی به عنوان یک بیماری بازپدید

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 21-31

10.22075/jvlr.2017.823

سینا سلیمانی؛ حمیدرضا ورشویی؛ زینب هدایتی؛ عبدالمحمد طالب شوشتری؛ افشین حاجی زاده


بررسی فون انگلهای دستگاه گوارش پرندگان بومی استان همدان

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 33-40

10.22075/jvlr.2020.12742.1013

زینب صادقی دهکردی؛ بهنام بهرامی؛ مسعود سلطانی الوار؛ محمود رضا رسولی؛ بهاره کردی


نقش هپسیدین در متابولیسم آهن و کاربردهای بالینی بالقوه ی آن

دوره 11، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، آبان 1398، صفحه 49-60

10.22075/jvlr.2018.3111

- محمود احمدی همدانی1*