تعیین میزان شیوع میکروفیلرهای خونی در سگ های شهرستان سمنان با استفاده از روش اصلاح شده نات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

دیروفلاریوز یا بیماری کرم قلب (Heart worm) یکی از بیماری های مهم گوشتخوران است که عامل آن نماتود دیروفیلاریا ایمیتیس می باشد. این بیماری زئونوز بوده و از نظر بهداشت عمومی حائز اهمیت می باشد.هدف از انجام تحقیق حاضر، تشخیص آلودگی به دیروفیلاریا ایمیتیس در جمعیت سگ های شهری و روستایی شهرستان سمنان، با استفاده از روش اصلاح شده نات می باشد.در این مطالعه از تعداد 112 قلاده سگ پس از ثبت اطلاعات کامل خونگیری بعمل آمده و با استفاده از روش نات اصلاح شده رسوب حاصله از نظر حضور میکروفیلرها مورد بررسی قرار گرفتند و باتوجه به خصوصیات ریخت شناسی میکروفیلرها، تعیین گونه نیز صورت گرفت.از تعداد 112 قلاده سگ 11 مورد(9.82%)  مثبت تعیین گردید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determinding the prevalence of blood,s microfilaria in dogs of semnan city by modified knott test

نویسندگان [English]

  • mohamadreza salimi bejestani
  • zahra darabizade
چکیده [English]

Dirofilariosis or Heartworm infection is one of the most important disease of members of the family Canidae that caused by dirofilaria immitis nematode. The disease has been Zoonosis and in terms of public health is important. This study was conducted to determine the prevalence of dirofilaria immitis infection in Urban and rural dogs of semnan city by modified knott test. Blood samples were collected from 112 dogs and all of the information of sampling was recorded. All samples were examined by modified Knott test and the sediments were analyzed for the presence of microfilaria. According to the morphological characteristics of microfilaria determining the species was also conducted. Of the total 112 dogs, 11 samples (9.82%) were positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dirofilaria immitis
  • Modified knott test
  • Urban and rural dogs