تماس با ما

نشانی پستی: سمنان، دانشکده دامپزشکی، مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی، صندوق پستی: 363 – 35195    

تلفن: 02331532626

نمابر: 02331539518

شنبه الی چهارشنبه 8 الی 15:30

پست الکترونیکی:jvlr@semnan.ac.ir


CAPTCHA Image