شماره جاری: دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-238 
3. بهینه سازی روش HRM-Real Time PCR برای تشخیص کرم قلب

صفحه 21-32

- منشوری قایشقورشاق، ف.*1، حسینی، س.ح.2، جالوسیان، ف.3.


4. اضافه کردن کوآنزیم Q10 به محیط بلوغ، از طریق بهبود عملکرد میتوکندریایی، شایستگی تکوینی تخمک گوسفند را ارتقا می‌دهد

صفحه 33-48

- حیدرنژاد، ع.1، استاد حسینی، س.1، روح الهی ورنوسفادرانی، ش.1، جعفرپور، ف. 1، مقیمی خوراسگانی، ع.1، تکتاز هفشجانی، ت.2، نصر اصفهانی، م. ح. 1*.


12. بررسی سرواپیدمیولوژی لیشمانیوز احشایی در سگ های شهرستان سمنان و مهدیشهر(سال 1396)

صفحه 84-84

- بهاره فلاح علمداری1، عماد چنگیزی*،2، مهدی محبعلی3، تارا رکابدار4


16. بررسی آلودگی مایکوپلاسماهای خونی در مرغ های بومی شهرستان سمنان

صفحه 87-87

- حسین اخلاقی1، علیرضا مشتاقی1*، نوید گلباغی1، مریم رسولی2


17. بررسی شیوع و جراحات ناشی از تریکوموناس گالینه در جمعیت های بوقلمون و کبوتر: مقاله مروری

صفحه 87-87

- حسام الدین عمادی چاشمی1، حسین اخلاقی2، علیرضا مشتاقی2*، نوید گلباغی2


18. بررسی مولکولی میزان شیوع آناپلاسما در گاوهای منطقه سیستان

صفحه 88-88

- عاطفه فتحی1 ، رضا نبوی*،2 ، وحید نعمان3، علی سارانی4


22. ارزیابی دوز اولیه امولسیون چربی داخل وریدی در خرگوش‌های بیهوش شده با کتامین

صفحه 90-90

- نوشین ذبیحی،*1 سودابه مرادی2 ،کیوان کرامتی3، حمیدرضا مسلمی3، احسان پورافشار 4


24. مطالعه ی کالبدشناسی و بافت شناسی بصل النخاع و نخاع شترمرغ آفریقایی

صفحه 92-92

- معصومه احمدی1،*، محمد ابراهیم اکبری2، عباس جمشیدیان3