این نشریه به منظور حمایت از پژوهش ­های رشته دامپزشکی هیچگونه هزینه ای بابت ارسال مقاله یا انتشار مقالات پذیرفته شده، دریافت نمی کند.

شماره جاری: دوره 14، شماره 1، فروردین 1401 

ردیابی مولکولی ویروس عامل بیماری مارک درطیورگوشتی کشتار شده درکشتارگاه شهرستان سمنان

10.22075/jvlr.2023.30371.1066

فرزاد جعفری؛ خاطره کفشدوزان؛ آرش قلیانچی لنگرودی؛ سیدحسام الدین عمادی چاشمی


بررسی اثر ضد دردی پلاسمای غنی از پلاکت موضعی در محلّ برداشت سر استخوان فمور در خرگوش

10.22075/jvlr.2023.28186.1059

افسانه غریبی؛ محمد حسن یوسفی؛ نوشین غزاله؛ مجید مسعودی فرد؛ محمود احمدی همدانی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها