این نشریه به منظور حمایت از پژوهش ­های رشته دامپزشکی هیچگونه هزینه ای بابت ارسال مقاله یا انتشار مقالات پذیرفته شده، دریافت نمی کند.

شماره جاری: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 23، فروردین 1402 

بررسی اپیدمیولوژیک بروسلوز دامی در استان لرستان

صفحه 13-20

10.22075/jvlr.2024.33067.1090

حیدر رحیمی؛ خاطره کفشدوزان؛ حمید استاجی؛ زهرا کاکولوند


گزارش وقوع یک مورد پریوستئال استئوئید استئوما سراستخوان ران در یک قلاده سگ نژاد اشپیتز

صفحه 21-27

10.22075/jvlr.2024.32894.1086

حمیدرضا فتاحیان؛ هستی آذرآباد؛ محمدرضا سالاربهزادی؛ مهدی قناعت پیشه؛ یاسین دیباوند


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها