گزارش موردی سگ مبتلا به ورم پستان

نویسنده

دانشجوی دکترای حرفه ای دامپزشکی دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه: ورم پستان در سگها،  عفونتی باکتریایی در یک یا چند غده شیری سینه است که اغلب به دنبال عفونت های بالا رونده،  ضربه یا تروما به غدد شیردهی و یا در پی عفونت منتشر شده در گردش خون ایجاد می شود. ورم پستان می‌تواند خطرناک بوده و حیات را تهدید کند زیرا امکان سیستمیک شدن عفونت و ایجاد شوک سپتیک وجود دارد. از علائم این بیماری می توان عمدتا به از دست دادن اشتها، لتارژی، غدد شیری دردناک، گرم، متورم و سفت که مایع چرکین و یا خونی می تواند در آن باشد،  بی توجهی به توله ها ( به دلیل درد هنگام نگهداری)، عدم رشد توله ها، تب، کم آبی ، در صورت درگیری سیستمیک ایجاد شوک سپتیک، و نهایتاً در صورت درمان نکردن، ایجاد آبسه و قانقاریایی شدن غدد را نام برد. بحث: در این مطالعه ی کیس ریپورت، سگ ماده نژاد پاگ با چهار سال و نیم سن، با علائم تورم و گرمی پستان و لخته شدن و آبکی شدن شیر داخل کارتیه  به درمانگاه مراجعه کرده‌ است.  با توجه به علائم فوق به دلیل شک بردن به ورم پستان نمونه گیری از شیر انجام شد. مواد و روش: نمونه ی شیر مربوط به دوشش میانی بر روی محیط کشت بلاد آگار و مک کانکی برده و  کشت داده شد. نتیجه گیری: با مشاهده ی کلونی های زگیلی شکل مضرس چسبیده به محیط کشت بلاد آگار، تشخیص بر باکتری نوکاردیا  بود سپس آزمایشهای افتراقی انجام گرفت، لام با رنگ آمیزی گرم و MZN (Modified Ziehl-Neelsen) تهیه شد و نهایتاً زنجیرهای متشکل از باکتری نوکاردیو آستروئیدس  شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -