دوره و شماره: دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-238 
3. بهینه سازی روش HRM-Real Time PCR برای تشخیص کرم قلب

صفحه 21-32

- منشوری قایشقورشاق، ف.*1، حسینی، س.ح.2، جالوسیان، ف.3.


4. اضافه کردن کوآنزیم Q10 به محیط بلوغ، از طریق بهبود عملکرد میتوکندریایی، شایستگی تکوینی تخمک گوسفند را ارتقا می‌دهد

صفحه 33-48

- حیدرنژاد، ع.1، استاد حسینی، س.1، روح الهی ورنوسفادرانی، ش.1، جعفرپور، ف. 1، مقیمی خوراسگانی، ع.1، تکتاز هفشجانی، ت.2، نصر اصفهانی، م. ح. 1*.


12. بررسی سرواپیدمیولوژی لیشمانیوز احشایی در سگ های شهرستان سمنان و مهدیشهر(سال 1396)

صفحه 84-84

- بهاره فلاح علمداری1، عماد چنگیزی*،2، مهدی محبعلی3، تارا رکابدار4


16. بررسی آلودگی مایکوپلاسماهای خونی در مرغ های بومی شهرستان سمنان

صفحه 87-87

- حسین اخلاقی1، علیرضا مشتاقی1*، نوید گلباغی1، مریم رسولی2


17. بررسی شیوع و جراحات ناشی از تریکوموناس گالینه در جمعیت های بوقلمون و کبوتر: مقاله مروری

صفحه 87-87

- حسام الدین عمادی چاشمی1، حسین اخلاقی2، علیرضا مشتاقی2*، نوید گلباغی2


18. بررسی مولکولی میزان شیوع آناپلاسما در گاوهای منطقه سیستان

صفحه 88-88

- عاطفه فتحی1 ، رضا نبوی*،2 ، وحید نعمان3، علی سارانی4


22. ارزیابی دوز اولیه امولسیون چربی داخل وریدی در خرگوش‌های بیهوش شده با کتامین

صفحه 90-90

- نوشین ذبیحی،*1 سودابه مرادی2 ،کیوان کرامتی3، حمیدرضا مسلمی3، احسان پورافشار 4


24. مطالعه ی کالبدشناسی و بافت شناسی بصل النخاع و نخاع شترمرغ آفریقایی

صفحه 92-92

- معصومه احمدی1،*، محمد ابراهیم اکبری2، عباس جمشیدیان3


30. بررسی اثر تیمول بر تخم و لارو پشه کولکس در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 96-96

- محمد رضا یوسفی1 ، محدثه ابوحسینی طبری2 ، آرین اسفندیاری3 *


36. دایروفیلاریوزیس، روشهای تشخیصی و اپیدمیولوژی این بیماری در ایران

صفحه 99-99

- محمد رمضانی*1 ، حسن نایب زاده 2 ، فاطمه جالوسیان 3 ، شهرام جمشیدی4 ، کارین گوهردهی1


38. مطالعه تاثیر تجویز تزریقی عصاره الکلی گیاه بابونه بر ایمنیزایی در برههای نوزاد

صفحه 100-100

- حسام اشعریون1، حمیدرضا محمدی2، محمدرضا مخبردزفولی3، سعید منتظری شاتوری4


40. بررسی شیوع مایکوپلاسما هموفلیس در گربه های ولگرد شهرستان اهر

صفحه 105-105

- صائب مهدی آقایی*1، مهرداد نشاط قراملکی2، نیمارجبی ملکی3،امیر گنج خانلو4


41. گزارش یک نمونه تومور مرکب سرطانی در یک قلاده سگ بومی (Case report)

صفحه 105-105

- فرج الله ادیب هاشمی1 ، میلاد کاشانی راد *2 ، شهاب رمضانپور3


42. بررسی میزان آلودگی با کلامیدیا آبورتوس در گاوهای سقط کرده شهرستان میاندوآب

صفحه 106-106

- نیمارجبی ملکی *1، محمدمشایخی2، صائب مهدی آقایی3، مهدی مجیدپور4، اسماعیل امانی5


43. بررسی فراوانی آلودگی به باکتری لپتوسپیرا در بین اسب های شهرستان تال

صفحه 106-106

- اسماعیل امانی فیروز آباد*1، یونس انزابی2، مهدی مجیدپور3،امیرگنج خانلو4


44. بررسی تاثیرات تزریق ویتامین E وسلنیوم بر سطح فراسنجه های بیوشیمیایی خون در اسب نژاد ترکمن

صفحه 107-107

- مهدی منصوری*1، جعفر رحمانی کهنمویی2، سجاد خدام زاده3، سید اصغر زاهد4


46. هپاتیک آنسفالوپاتی در یک راس اسب نژاد عرب

صفحه 108-108

- زهرا صافیزاده1*، امیر سعید صمیمی1


47. بررسی پارامترهای خونی شترمرغ های بالغ بدون علامت بیماری در استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری در سال 1396

صفحه 108-108

- زهرا بویری منجی1، مسعود خاک زادیه2، عبداکریم زمانی مقدم3، عبدالله کیانی سلمی4


48. ارزیابی آلودگی به بروسلا آبورتوس در شیر گاومیش های شهر تبریز به روش الایزا

صفحه 109-109

- محسن عزیزی لله لو*1، خسرو محمدی2، محمد علی زحمتی3، مهدی منصوری4


49. گزارش یک مورد سارکوئید پیشرفته و منتشر در اسکروتوم یک رأس قاطر

صفحه 109-109

- علی رضائی1، محسن عزیزی لله لو2* ، سید اصغر زاهد3


50. بررسی مقاومت دارویی مادورامایسین علیه گونه های ایمریا در استان مازندران

صفحه 110-110

- آرش رمضانپور شاهی *،1 ، غلامعلی کلیدری 2 ، غلامرضا رزمی 3 ، پروانه نفیسی فرد4


51. هپاتوپاتی به علت ذخیره بیش از حد آهن در مرغ مینا : گزینه های درمان و رژیم غذایی

صفحه 110-110

- آرش رمضانپور شاهی *،1 ، شهاب بهادران2 ، پروانه نفیسی فرد 3 ، عبدالله کیانی4


52. تکنیک های تلقیح مصنوعی و افزایش کارایی تولیدمثلی در شترمرغ

صفحه 111-111

- آرش رمضانپور شاهی *،1 ، عبدالکریم زمانی مقدم 2 ، پروانه نفیسی فرد3 ، عبدالله کیانی4


53. مروری بر مراقبت های ویژه و اورژانسی در پرندگان زینتی

صفحه 111-111

- پروانه نفیسی فرد*،1 ، عبدالکریم زمانی مقدم 2 ،آرش رمضانپور شاهی 3 ، عبدالله کیانی4


54. تعیین گونه های ایمریا جدا شده از جوجه های گوشتی استان مازندران

صفحه 112-112

- پروانه نفیسی فرد*،1 ، غلامرضا رزمی 2 ، غلامعلی کلیدری3 ، آرش رمضانپور شاهی 4


55. خشکسالی و تاثیر آن بر دام

صفحه 112-112

- عاتکه زاهدی بیدگلی1*، فاطمه دهقانی1، سعید عبدی درکه1، محمد بلند مرتبه1، دکترمیثم تهرانی شریف2


58. بررسی ملکولی آلودگی با نئوسپورا کنینوم درسگ های استان اصفهان

صفحه 114-114

- آرمین معتمدی *،1 ، دکتر پیمان کیهانی 2 ، دکتر حسن ممتاز 3


60. گزارش هیستوپاتولوژی یک مورد کارسینوم توپر در غده پستانی سگ

صفحه 115-115

- فرهنگ ساسانی1، شهاب الدین صافی2، محیا لاله پور*3، دیبا گلچین4


65. کود مرغی و اهمیت آن در صنعت طیور و کشاورزی و فرآوری آن

صفحه 117-117

- فاطمه سادات میرمهدی1،*،نسیم کاردان2،کاوه پروندار اسداللهی3،سعید امیر حاجلو4


81. گزارش یک مورد نوزاد بز تک سر، چهار اندام قدامی، چهار اندام خلفی

صفحه 125-125

- سعیده حیدری نژاد 1، سینا جاویدان 2 *، احمد ایزدی2


82. عروق و خونرسانی مغز در دام های اهلی

صفحه 126-126

- سعیده حیدری نژاد 1 ، نسترن ورمزیار 2 *، رضا رنجبر3


83. بررسی فلور قارچی پوست و گوش خارجی در خرگوش

صفحه 126-126

- فرزانه تاجدالدینی1، نرگس پشمی 2،*، الناز کبیری2، فربد عابدیان2


86. مطالعه اثرات سینرژیستی کلستین سولفات بر داکسی سایکلین در درگیری تنفسی

صفحه 128-128

- هادی حق بین نظرپاک* 1 هادی قاسمی2 امیرحسین اورسجی3 پوریا نیکخو 4


88. بررسی مورفولوژیکی و هیستولوژیکی طحال ماهی اسکار(ASTRONOTUS OCELLATUS)

صفحه 129-129

- رضا آقائی1، سهیل باقریان زکریا2،هادی صابری بدر*2


90. بررسی آناتومیکی مغز ماهی اسکار (ASTRONOTUS OCELLATUS)

صفحه 130-130

- رضا آقائی1، سینا جمالی*2،سید مجتبی حسینی کاکلکی2


92. گزارش رادیوگرافی یک مورد دنتی ژروس کیست در اسب

صفحه 131-131

- سارنگ سروری1، امیر توکلی2، بنفشه شاطری امیری3 *


93. گزارش یک مورد پرده بکارت مقاوم در مادیان

صفحه 131-131

- حافظ صادقی*،1، ، حمیدرضا دهقان3، علی سلیمی3، نوید جهان روشن1، حسن صیدی سامانی1، احسان ناظری1، هادی مهدوی روشن 1، فرامرز قراگوزلو2


94. تعیین کسر جهشی به روش اکوکاردیوگرافی در اسب های نژاد عرب

صفحه 132-132

- سید ادریس حسینی*،1،غلامرضا اسد نسب2،سیده اقدس حسینی3،محمد مشایخی4،سید محمد جواد حسینی5


95. ذرت و تنوع در فرآورده های جانبی

صفحه 133-133

- مهسا طالب* 1، فاطمه کاشفی1 ، علی مهدوی2


96. تاثیر میدان مغناطیسی بر بافت قلب موش سوری

صفحه 133-133

- فاطمه سادات موسوی1* ، مروارید کریمی 1 ، محمد شادخواست2


98. بررسی آناتومیکی مغز ماهی دیسکاس (Symphysodon)

صفحه 134-134

- رضا آقائی1، سینا جمالی2،سید مجتبی حسینی کاکلکی*2


101. گزارش رادیوگرافی یک مورد اتموئید هماتوما در اسب

صفحه 136-136

- سارنگ سروری1، امیر توکلی2، بنفشه شاطری امیری3*


102. مروری بر کاربرد و اثر برخی گیاهان دارویی در بیهوشی و پیش بیهوشی

صفحه 136-136

- آمنه هاشم زهی*1، عادل اولیایی2، نسترن عباسی 3، سارا ورزندیان4.


103. مروری بر کاربرد گیاهان دارویی در آرامبخشی و درمان تشنج

صفحه 137-137

- آمنه هاشم زهی*1، نسترن عباسی 2، سارا ورزندیان3.


105. اثر ترانکرون روی لایه های صفاقی خوکچه

صفحه 138-138

- فرج اله ادیب هاشمی1"مسعود رحیمی پور2"ریحانه گل چوبیان3


107. غده تحت حدقه‌ای در گوسفند لری

صفحه 139-139

- محسن عباسی1، مهدیه قراباغی* ،2، عباس پیرزاده3


108. مطالعه امکان جایگزینی سیب زمینی پخته بجای ملاس به عنوان منبع قند محلول جهت تخمیر در ذرت سیلو شده

صفحه 139-139

- مهسا طالب*1 ، علی مهدوی2 ، بابک دارابی قانع3 ، عطا مهدوی4 ، فاطمه کاشفی1


109. تاثیر جایگزینی سطوح مختلف سیب زمینی خام بجای ملاس بر خصوصیات کیفی،اسیدیته و دمای ذرت سیلو شده

صفحه 140-140

- فاطمه کاشفی*1 ، علی مهدوی2 ، اشکان جبلی 3، عطا مهدوی4 ، بابک دارابی قانع5 ، مهسا طالب1


112. بررسی آلودگی به هموسپوریدین ها در مرغ های بومی شهرستان سمنان

صفحه 141-141

- حسین اخلاقی1*، نوید گلباغی1، علیرضا مشتاقی1، مریم رسولی 2


114. جداسازی کلستریدیوم پرفرینجنس ازقطعات بسته بندی شده کبد مرغ گوشتی توزیع شده درشهرسمنان

صفحه 142-142

- ستایش زمان پور*1،مریم شاهی1،مهسازرگران1،میناافشاری1،زهرانورانی1،منصوره کنعانی2،اشکان جبلی جوان3


122. بررسی میزان آلودگی کبد و گوشت کبابی مرغ های کشتار شده سمنان به کمپیلوباکتر

صفحه 146-146

- الهه صادقی*1 ، پریناز سیستانی1 ،علی محمد معتمدی1 ،بیتا رفیعی1 ،هلیا سمیعی1 ،منصوره کنعانی2 ، اشکان جبلی جوان3


124. توان داروهای گیاهی در درمان تریکومونیازیس پرندگان: مطالعه مروری

صفحه 147-147

- وحید کریمی1، امیر اصغری باغخیراتی2، مهدی کمیجانی*،3


128. گزارش رادیوگرافی چند مورد بیماری جیوب حلقی در اسبان

صفحه 150-150

- سارنگ سروری1، امیر توکلی2، مجتبی بنیادی *،3، پیمان عزیزی3


132. گزارش وقوع بوتولیسم در سه قلاده سگ

صفحه 152-152

- فخرالدین رضایی1 ، فایزه قاسم زاده*1، محمد روحانی2


136. بررسی میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه های شیر خام جمع آوری شده از سطح شهر سمنان

صفحه 154-154

- معصومه یعقوبی*1، زهره دلیری سوسفی2، منصوره کنعانی3، اشکان جبلی جوان4


138. گزارش وقوع IBH در گله ی گوشتی شهرستان گرگان

صفحه 155-155

- همایون مقدم*1، دکتر هادی حق بین نظری پاک2، دکتر سید محمد حسینی 3، دکترسجاد فاریابی4


141. گزارش وقوع فلجی ناشی از گزش کنه در سگ نژاد میکس ماستیف

صفحه 156-156

- فخرالدین رضایی1 ،فایزه قاسم زاده1* ، محمد روحانی2


143. گزارش درمانگاهی یک مورد شکاف کام سخت و نرم (ثانویه) مادرزادی در یک قلاده بچه گربه نر نژاد پرشین

صفحه 157-157

- سعید حیدریان1، حمیدرضا جهانی*2، تارا نظری3، پگاه طاهری4، مهدی صدقی5، سجاد رضایی6


144. گزارش درمانگاهی یک مورد Apocrine ductal carcinoma در یک قلاده سگ نژاد مخلوط و بررسی هیستوپاتولوژیک آن

صفحه 158-158

- حمیدرضا جهانی*1، شهاب رمضان پور2، سعید حیدریان 3، بهران زمانی راد4، پرویز نوشیروانی5


145. گزارش شیوع Hadjelia truncata در کبوترهای یک مرکزنگهداری در یزد

صفحه 158-158

- مریم رسولی2، محمد خدادی*1، عباس اولیاء اردکانی1، سعید منتظری1


146. شیوع سالمونلا در نمونه های جگر مرغ جمع آوری شده در سطح شهر سمنان

صفحه 159-159

- زهرا شریفی *1،یگانه نیک1، منصوره کنعانی 2 ، اشکان جبلی جوان 3


148. بررسی مخاط دستگاه گوارش ماهیان، تکامل و مقایسه ی آن بین گونه های مختلف ماهیان

صفحه 160-160

- حسن مروتی 1، سارا واشقانی فراهانی* ،2 ، فاطمه کمالی نژاد3 ، محمد رضا احمدی4


149. بررسی اثرات ضد کوکسیدیایی گیاه آرتمیزیا ابسینتیوم بر طیور گوشتی

صفحه 160-160

- محمدعلی صمدی1، محمد اسدی ایرایی2، سید محمد حسینی3، سارا ذبیحی*4، آیناز اسلامی5


164. بیماری تریکومونیازیس در کبوتر

صفحه 168-168

سید حسام الدین عمادی چاشمی