بیماری تریکومونیازیس در کبوتر

نویسنده

عضو هیئت علمی دامپزشکی، دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه: تریکومونیازیس یکی از مهم ترین بیماریهای انگلی کبوتران است و تقریبا 80 درصد کبوتران به آن مبتلا می باشند. ارگانیسم جزء تک یاخته های میکروسکوپیک تاژک دار بوده که بیشتر در فصول گرم سبب ایجاد بیماری می گردد. گزارش حاضر به تشخیص بیماری تریکومونیازیس در کبوتران ارجاعی در کلینیک دامپزشکی تهران در فصل بهار پرداخته است. روش کار: 30 گله ارجاعی به کلینیک به لحاظ حضور انگل مورد بررسی میکروسکوپی و کالبدگشایی قرار گرفتند که در انتها 23 مورد (76%) به لحاظ حضور انگل مثبت اعلام شدند. در معاینات بالینی لاغری پیش رونده، دفع غذای هضم نشده، افزایش زمان ماندگاری و عبور غذا از چینه دان دیده شد. از پرندگان نمونه چینه دان اخذ و جهت بررسی های تکمیلی، یک پرنده ضعیف به سالن کالبدگشایی ارجاع داده شد. در کالبد گشایی لاغری لاشه، تحلیل رفتن توده عضلانی پیش سینه، پلاک های سفید مایل به زرد درمحوطه دهان (cancker)، تجمع غذای هضم نشده به همراه وجود مایعات غلیظ و بدبو در داخل چینه دان مشاهده گردید. از محتویات و مخاط چینه دان نمونه برداری شد و به آزمایشگاه سایتولوژی ارسال گردید. در گسترش های تهیه شده، تک یاخته های تاژکدار متحرک دیده شد. در بررسی تکمیلی محتویات روده و چینه دان، انگل تریکوموناس و تشخیص داده شد. اقدامات درمانی از جمله بهبود اصول نگهداری پرنده و همچنین داروهای مترانیدازول به صورت خوراکی به مدت 5 روز تجویز گردید. بحث و نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای آلودگی در کبوتران وحشی و انتقال انگل از آنها به کبوتران اهلی، انجام اقدامات لازم جهت پیشگیری از انتقال انگل به کبوتران اهلی امری انکارناپذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • hesam emadi chashmi