عوامل ایجاد کننده ی عفونت رحمی در گربه ها

نویسنده

دانشجوی دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه: پیومتر در نتیجه ی افزایش مکرر پروژسترون طی فاز لوتئال سیکل استروس ایجاد می شود. نمود بالینی پیومتر در سگ و گربه مشابه است. اغلب با علائمی مثل ترشحات واژن، بی اشتهایی و بی حالی قابل توصیف است. E-coli بیشترین میکروارگانیسمی است که از پیومتر گربه جداسازی شده است. روش کار: تعداد 19عدد گربه ی خانگی با علائم ترشح و متریت مراجعه کردند. با سواپ استریل نمونه گیری انجام شد و نمونه ها بعد از انتقال به آزمایشگاه میکروبیولوژی بر روی محیط های بلاد آگار و مک کانکی کشت داده شد و بعد از شناسایی با روش های بیوشیمیایی و تست آنتی بیوگرام نتایج زیر حاصل شد: 4 کیس آلوده به زودوموناس آئروجینوزا، 2 کیس آلوده به پروتئوس میرابیلیس، 1 کیس آلوده به پروتئوس ولگاریس، 5 کیس آلوده به اشریشیا کلای، 4 کیس آلوده به استافیلوکوکوس سودواینترمدیوس، 4 کیس آلوده به استافیلوکوکوس اپیدرمیس، 1 کیس آلوده به تروپرلا پیوژنز. بحث و نتیجه گیری: پیومتر در گربه هم مثل سگ ها حالت اورژانسی دارد. درمان باید سریع و تهاجمی باشد. چون در هر زمانی سپتی سمی و اندوتوکسمی می تواند گسترش یابد. درمان شامل اصلاح کمبود مایعات، تجویز مناسب آنتی بیوتیک علیه میکروارگانیسم های باکتریایی و از بین بردن محتویات عفونی رحمی است. توصیه می شود در مدتی که منتظر نتیجه ی تست های حساسیت آنتی بیوتیکی هستیم از آنتی بیوتیک های باکتریوسید وسیع الطیف علیه باکتری های رایج (E-coli)  استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -