بررسی آلودگی کرمی دستگاه گوارش سگ های ولگرد استان قم

نویسندگان

چکیده

خلاصه
بررسی‌ حاضر در طی سال 1389-1390 بر روی آلودگی کرمی قسمت های مختلف لوله گوارش 61 قلاده سگ ولگرد در استان قم انجام شد. سگ ها به روش زنده گیری صید شدند و پس از آسان کشی مورد کالبدگشایی قرار گرفتند. سستودها و آکانتوسفال ها بعد از جمع آوری، واکشی در آب، رنگ آمیزی با آلوم استوکارمین و شفاف سازی با زایلن مورد شناسایی قرار گرفتند. نماتودها نیز پس از شفاف سازی با لاکتوفنول، شناسایی شدند. در این مطالعه  88/86 درصد از نمونه ها آلوده به سستودها، 37/57 درصد به نماتودها و27/3 درصد به آکانتوسفال ها بودند. انگل های جدا شده شامل: تنیا هیداتیژنا (79/32 درصد)، اکینوکوکوس گرانولوزوس (22/26 درصد)، دیپلیدیوم کنینوم (49 درصد)، تنیا مولتی سپس (75/14 درصد)، مزوسستوئیدس لینه آتوس (63/1 درصد)، توکسوکارا کنیس (70/37 درصد)، توکساسکاریس لئونینا  (31/21 درصد)، ریکتولاریا کاهیرنسیس (27/3 درصد) و ماکراکانتورنکوس هیرودیناسئوس (91/4 درصد) بودند.  طیف شدت آلودگی کلیه کرم  ها بین 2-24 عدد و اکینوکوکوس گرانولوزوس بین 700 – 3000 عدد  بود. کلیه کرم ها قابل انتقال به سایر گوشتخواران و همچنین تنیا هیداتیژنا، اکینوکوکوس گرانولوزوس و تنیا مولتی سپس قابل انتقال به نشخوارکنندگان و اکینوکوکوس گرانولوزوس، دیپلیدیوم کنینوم، تنیا مولتی سپس و توکسوکارا کنیس قابل انتقال به انسان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the helminth infections of digestive tracts in stray dogs from Qom Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Gorbani, M, N.
  • Eslami, A.
  • Abdollrahmani, SH.
  • Youssefi, A.
چکیده [English]

Abstract
From March 2010 to May 2011, 61 stray dogs were captured from Qom province and euthanized then aupospied for digestive tracts helminth infections. Cestodes and acanthcethala were relaxed in tap water, stained by alum acetocarmine and cleared in xylol and nematodes cleared in lactophenol for identification. In the present study, 86.88% of dogs were infected with cestodes, 57.37% with nematodes and 3.27% with acanthocephalanes. Helminthes fauna and their prevalence were as follows: Taenia hydagena (32.79%), Echinococcus granulosus (26.22%), Dipylidium caninum (49%), Taenia mulpiceps (14. 75%), and Mecestides lineatus (1.36%), Toxocara canis (37.70%), Toxascaris leonina (21.31%), Rictularia cahirencis (3.27%) and Macracanthorhynchus hirudinaceus (4.91%). The spectrum of intensity of all worms was 2-24, except E. granulosus that was being between 700-3000. All helminths are transmissible to carnivores, and those T. hydagena, E. granulosus, T. multiceps to ruminants and those of E. granulosus, D. canicum, T. multiceps and T. canis to human beings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Helminth infections
  • Digestive tract
  • Stray dogs
  • Qom province
  • Iran