دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

قلب نابجا فرم سینه‌ای در یک گوساله: گزارش موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22075/jvlr.2024.30949.1070

حمیدرضا محمدی؛ مصطفی عبداللهی؛ حسن صیدی سامانی؛ بهروز سیف علیان؛ مرتضی عبداللهی؛ نرگس نجابت