بررسی وضعیت سن، جنس، نژاد، پارامترهای هماتولوژیک، واکسیناسیون، نوع درمان و نتیجه درمان در سگهای مبتلا به گاستروانتریت پاروویروسی ارجاعی به کلینیک دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

نویسندگان

چکیده

  خلاصه:   به منظور بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک گاستروانتریت پاروویروسی در سگ­های مبتلا به اسهال، در یک دوره هشت ماهه از 387 مورد سگ­های ارجاعی از نژادهای مختلف (ژرمن شپرد، مخلوط ژرمن شپرد، دوبرمن پینچر، تریر و مخلوط) به کلینیک دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، از 32 مورد که علایم انتریت شامل اسهال و استفراغ داشتند، نمونه­برداری به عمل آمد. از این سگ­ها نمونه خون گرفته شد و آزمایش کامل خون به عمل آمد. معیار اصلی برای تأیید بیماری CPV ، استفاده از کیت تشخیصی مدفوع بود که در روز ارجاع دام همزمان با اخذ نمونه خون انجام می­گرفت. از 32 مورد تست انجام شده بر روی بیماران مشکوک، 21 نمونه (66 درصد) مثبت بود. 38 درصد موارد در گروه مثبت اسهال خونی نشان دادند، درحالی که 2/18 درصد موارد در گروه منفی همراه با اسهال خونی بود. از 32 بیــمار ارجـاعـی دارای انـتریت، 16 مورد (50 درصد) نر و 16 مورد (50 درصد) ماده بودند. 10 مورد (5/62 درصد) از نر­ها و 11 مورد (8/68 درصد ) از ماده­ها مثبت بودند. بیشترین درصد CPV مثبت مربوط به نژاد مخلوط است، اما با مقایسه این تعداد با کل سگ­های ارجاعی نژاد مخلوط در مدت 8 ماه (یعنی225 مورد) مشخص می­شود که تنها 5/7 درصد ارجاع این نژاد به دلیل پاروویروس است. در مقایسه، 7/26 درصد ارجاع نژاد دوبرمن پینچر به دلیل پاروویروس بوده است و به نظر می­رسد خطر ابتلا این نژاد در بین 5 نژاد مورد مطالعه بیشتر باشد. 100 درصد مواردی که CPV مثبت بودند، واکسن دریافت نکرده بودند و هیچ­گونه درمان ضد انگلی نیز نداشتند. در مطالعه حاضر از 32 مورد ارجاعی 15 مورد با کوتریموکسازول و 17 مورد توسط پنی‌سیلین ـ جنتامایسین تحت درمان قرار گرفتند. هیچ اختلاف معنی‌داری میان دو گروه درمانی وجود نداشت (05/0 P> ). رابطه آماری معنی‌داری میان لکوپنی یا عدم بهبودی مشاهده گردید (012/0= P ).    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on age, sex, breed, hematologic parameters, vaccination, treatment type and follow-up in dogs with parvoviral gastroenteritis referred to Clinic of School of Veterinary Medicine of Shiraz University

چکیده [English]

  Abstract:   This study was designed to evaluate the epidemiologic status of canine parvovius infection in diarrheic dogs .In an eight month period, blood and fecal samples were collected from 32 out of 387 dogs presented to the Veterinary Clinic of the School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Iran for gasteroenritis sighns including diarrhea and vomiting. These dogs belonged to German shepherd, mixed of German shepherd, Doberman pincher, terrier and mixed breeds. In blood samples, hematological parameters were determined. Diagnosis of disease was based on fecal sample testing by diagnostic kit. Twenty one (66%) out of 32 samples were positive for parvovirus antigen. Hemorrhagic diarrhea was observed in eight cases (38%) of positive samples wheres in only two cases (18.2%) of negative samples. 16 samples (50%) were taken from male dogs and the other samples (16 cases) were from females. Ten males (62.5%) and 11 females (68.8%) were positive for parvovirus antigen. There was no significant correlation between male and female positive cases (P>0.05). 15 cases (3.9%) of the total referred dogs were Doberman pincher and 26% of them were positive for parvovirus antigen. Therefore, the Doberman pincher was the most susceptible bread of dogs refered to this clinic in the present study. Any of CPV positive dogs had received antiparasitic treatment and vaccination against parvoviral virus. 15 out of 32 dogs were treated with cotrimaxasole and 17 others with penicillin -gentamicin. There was no significant difference between the two type of treatment schoudules (P>0.05). There was no significant correlation between the result of test and leukopenia (P>0.05). There was significant correlation between leukopenia and death (P= 0.012).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gastroenteritis
  • Parvovirus
  • Dog
  • Diarrhea