بررسی تأثیر عصاره الکلی برهموم بر روی قارچ‏های جدا شده از سیلاژ ذرت

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 220-220

10.22075/jvlr.2018.3609

زهره کشاورز گلبر


گزارش وقوع لنفانژیت ناسوری در گاو

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 193-193

حسین اسماعیلی1 ، حنانه یعقوبی*2 و وحید عطارد3


تعیین بروز تجمعی ورم پستان در گاوداریهای صنعتی استان لرستان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 220-220

10.22075/jvlr.2018.3610

علی کولیوند


پلاسمای سرد اتمسفری روشی نوین برای ترمیم زخم ها

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 221-221

10.22075/jvlr.2018.3611

امیر حسام طرقبه


کاربرد آزمایشگاه در مراحل تشخیصی سگهای مبتلا به تومور

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 194-194

نسرین گلشن1*، حسامالدین حلیمی2


تعیین غلظت سرب در گوشت و کبد مرغ های فروخته شده در مرغ فروشی ها و سوپرمارکت ها استان کرمان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 221-221

10.22075/jvlr.2018.3612

محسن قربیانی


بررسی ارتباط هورمون T4 با برخی فراسنجه‌های آنتی‌اکسیدانتی در کم‌کاری تیروئید القایی مرغ عشق

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 222-222

10.22075/jvlr.2018.3613

بهراد عشرتخواه


بررسی گونه های کلستریدیوم در بخش های مختلف دستگاه گوارش طیور گوشتی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 195-195

ندا شهدادنژاد1*، محمد رضا محمدآبادی2، مجید عزتخواه3


بررسی اثرات تغذیهای سینامالدهید در غذای ماهی در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 222-222

10.22075/jvlr.2018.3614

علیرضا نصیری


گزارش اولین مورد آلودگی سارگپه (Buteo buteo) به تک یاخته خونی لکوسیتوزون در منطقه کلیبر، استان آذربایجان شرقی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 195-195

شاهرخ شیرازی1*، فرهاد بهادری2، طیبه السادات مصطفایی4؛ میرمحسن حسینی قمی3، هومن رونقی5


بررسی تغییرات عملکردی محور هیپوتالاموس - تیروئید در درمان کم‌کاری تیروئید مرغ عشق با گیاه چای سبز

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 223-223

10.22075/jvlr.2018.3615

بهراد عشرتخواه


بررسی تاثیرات آلودگیهای زیست محیطی ناشی از فلزات سنگین در ماهیان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 223-223

10.22075/jvlr.2018.3616

علیرضا نصیری


بررسی نماتودهای گوارشی یک رأس بز وحشی (Capra aegagrus) منطقه کلیبر استان آذربایجان شرقی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 196-196

شاهرخ شیرازی1*، علی اسلامی 3، سید بابک پورمند 2،؛ سالار ضرابی اهراب 1، سجاد وحیدی مددلو4، محمد محجل ملکی4


مطالعه شیوع بیماری های پوستی در گربه های خانگی ارجاع داده شده به کلینیک های دامپزشکی شهر تبریز در سال بهار 97

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 224-224

10.22075/jvlr.2018.3617

مهسا سادات حسینیپور


گزارش آلودگی شدید یک قطعه پلیکان به نماتود کونتراسکوم

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 197-197

محمد حسین رادفر1، حمید رضا فرودی2*، نسیم کوثری2؛ حسین خوند2، الهام فرودی3، جواد خدری2


بررسی اثرات محرک ایمنی گیاه درمنه در خون طیور گوشتی در محیط آزمایشگاهی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 224-224

10.22075/jvlr.2018.3618

حسین ذوالفقاری


ارزیابی سریع کیفیت کنجاله سویا با متدهای آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 197-197

سعیده فرجی نژاد1*، حسن صدری2


بررسی تأثیر واکسن نیوکاسل در برنامه واکسیناسیون 15 گله‌ی گوشتی اطراف کاشان در یک دوره پرورشی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 225-225

10.22075/jvlr.2018.3619

محسن قربیانی


جداسازی و شناسایی نماتود کاپیلاریا کودین فلاتا از یک قطعه پلیکان تلف شده در باغ پرندگان کرمان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 198-198

حسن شریفی یزدی1، حمید رضا فرودی2*، نسیم کوثری2، الهام فرودی3، حسین شایق3


بررسی شیوع کریپتوسپوریدیوم در گوساله های گاومیش استان خوزستان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 198-198

سمیه بهرامی1، علیرضا البرزی1، سپیده پوربرام1؛ سیده بشری موسوی1، پدرام حداد مولایان1