گزارش وقوع لنفانژیت ناسوری در گاو

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: لنفانژیت ناسوری
بیماری عفونی و واگیر دار در گاو و اسب می باشد که عامل آن بیوتیپ 2 کورینه
باکتریوم سودوتوبرکلوزیس می باشد. گسترش عفونت عمدتا از طریق سیستم لمفاوی است که
منجر به تورم عروق لمفاوی می گردد و چون جراحات به بیرون سر باز می کنند به عنوان
اولسراتیو نامگذاری شده است. در این گزارش وقوع این بیماری در دام های روستایی
بررسی شده است. مواد و روش کار: در فصل تابستان،
از تعداد 25 گاو بومی با علائم زخم های چرکی، ترشحات ژلاتینی رنگ در ناحیه گردن،
سر، فلانک، کتف و اندام خلفی به روش سترون نمونه گیری به عمل آمد. نمونه ها در
ظروف یخ به آزمایشگاه میکروبیولوزی ارسال گردید و در محیط های کشت باکتریایی کشت
داده شدند. بعد از 48 ساعت گرمخانه گذاری، با استفاده از محیط های بیوشیمیایی
معمول تعیین هویت گردیدند. نتایج و بحث: از 19 راس (76%)
از دام ها بیوتیپ 2 کورینه باکتریوم سودوتوبرکلوزیس جدا گردید. شیوع زیاد این
بیماری در فصل تابستان به علت فعالیت بیشتر حشرات در این فصل می باشد. یکی از ساده
ترین راه ها در کنترل این بیماری، رعایت اصول بهداشتی جایگاه ها و ضد عفونی زخم
های جلدی می باشد ولی به علت اینکه دامداران اطلاع کافی از آن ندارند معمولا اقدام
خاصی برای درمان انجام نمی دهند. از آنجا که واکسن آن در حال حاضر در دسترس نمی
باشد، شایسته است آموزش های لازم جهت پیشگیری و کنترل آن به دامداران ارائه گردد.    

کلیدواژه‌ها