تعیین بروز تجمعی ورم پستان در گاوداریهای صنعتی استان لرستان

نویسنده

فارغ التحصیل دکتری دامپزشکی،دانشکده دامپزشکی،دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار- ایران

چکیده

مقدمه: ورم پستان از شایع‌ترین و پرهزینه‌ترین بیماری‌های صنعت گاوهای شیری است که زیان‌های اقتصادی ناشی از آن چشم‌گیر است و سهم قابل‌توجهی از هزینه‌های درمانی گاوداری‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.  هدف ازاین مطالعه  بررسی بروز تجمعی ورم پستان در گاوداری‌های صنعتی استان لرستان می باشد.مواد و روش کار: از بین 126 واحد گاوداری موجود در استان لرستان که دستکم  دارای 50 راس گاو بودند، 24 واحد گاوداری به‌صورت تصادفی انتخاب گردید و با مراجعه به تک‌تک آن‌ها، در مجموع 1542 راس گاو که از یک فروردین تا 29 اسفند سال 1396 زایش داشتند؛ به این مطالعه وارد شدند و در مجموع برای هر گاو، داده‌های مرتبط با شماره گاو، شکم زایش و رخداد ورم پستان از روی دفتر یا سیستم رایانه‌ای ثبت اطلاعات گاوداری جمع‌آوری گردید.بحث و نتیجه گیری: شمار 541 گاو مبتلا به ورم پستان شده بودند که بروز تجمعی ورم پستان در این گله‌ها برابر با 8/35٪ (با فاصله اطمینان 8/36- 9/34)  برآورد شد. با افزایش شکم زایش بروز تجمعی افزایش یافت به طوری که بیشترین موارد ابتلا در گاوهای شکم پنجم دیده شد. نتایج این مطالعه نشان دادند که بروز ورم پستان در گاوداری‌های منطقه بسیار بالاست که باید راهکارهایی جهت کنترل و کاهش بروز بیماری ارائه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -