تعیین غلظت سرب در گوشت و کبد مرغ های فروخته شده در مرغ فروشی ها و سوپرمارکت ها استان کرمان

نویسنده

رزیدنت بهداشت و بیماری‌های طیور، گروه علوم درمانگاهی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: با افزایش جمعیت در سالیان اخیر تقاضا برای مصرف محصولات گوشتی ازجمله مرغ روند افزایشی داشته است. یکی از این محصولات فراورده گوشت و احشا مرغ است که در مرحله فرایند و تولید می‌توانند به فلزات آلوده شود و هدف از این پایان‌نامه بررسی میزان سرب در بافت کبد و گوشت مرغ مصرفی در سطح فروشگاه مرغ فروشی بوده است. روش کار: تعداد 50 نمونه (سینه مرغ 25 نمونه و کبد 22 نمونه) تولید در مزارع مختلف پرورشی طیور از عرضه‌کنندگان مواد پروتئینی نواحی مختلف استان در مدت 2 ماه خریداری گردیده. نمونه‌های در کنار یخ درون یونولیت در اسرع وقت به آزمایشگاه ارسال شد. مقدار سرب به روش طیف‌سنجی نوری به‌وسیله جذب اتمی اندازه‌گیری شد. بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان داد که میانگین غلظت سرب در گوشت و کبد مرغ ppm 0.01 است. در نمونه‌های اخذشده همه نمونه‌ها درگیر بوده. در گوشت مرغ بیشترین مقدار سرب 0.4428 و کمترین 0.1434 و در کبد بیشترین مقدار سرب 0.5286 و کمترین مقدار 0.2408 نشان داده‌شده است. غلظت فلز سرب در گوشت و کبد مرغ‌های مصرفی بیش‌ازحد استاندارد مجاز می‌باشد که خطرات بهداشتی را متوجه مصرف‌کنندگان می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -