گزارش آلودگی شدید یک قطعه پلیکان به نماتود کونتراسکوم

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: نماتود کنتراسکوم
یکی از انگل های پیش معده طیور از جمله اردک ها، غازها و تعدادی از طیور آبزی می
باشد. این نماتود در سیر تکاملی خود دارای 3 میزبان است. تخم پس از دفع از بدن در
محیط خارج توسط سیکلوپس بلعیده می شود، نوزاد مرحله دوم در بدن سیکلوپس بوجود می
آید و گونه های مختلف ماهی از سیکلوپس تغذیه می کنند و در بدن آن ها نوزاد مرحله
سوم تولید شده و وارد جداره روده ماهی می
شود و در محوطه شکمی آن کیسه دار می گردد. طیور با خوردن ماهی ها ی آلوده، به انگل
مبتلا می شوند. این کرم ها در سطح پیش معده طیور زندگی می کند و باعث ساییدگی آن
می شود. در ماهی نوزاد ها وارد مخاط روده شده و ممکن است ماهیچه ها را مورد حمله
قرار دهند.  مواد و روش کار: یک قطعه پلیکان
تلف شده در باغ پرندگان شهرستان کرمان به کلینیک دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید
باهنر ارجاع داده شد. پس از کالبدگشایی این پلیکان تعداد 375 نماتود از پیش معده
جدا گردید، نمونه ها در الکل 70درصد نگهداری و برای شناسایی به آزمایشگاه انگل
شناسی انتقال داده شد. در آزمایشگاه نمونه ها پس از شفاف سازی با لاکتوفنول مورد
بررسی قرار گرفتند. نتایج و بحث: پس از شفاف سازی
با لاکتوفنل ابن نماتود ها کونتراسکوم تشخیص داده شد. با توجه به آلودگی شدید
پلیکان تلف شده و نگهداری پرندگان آبزی دیگر در باغ پرندگان درمان بقیه پرندگان با
داروهای ضد نماتود توصیه می گردد.      

کلیدواژه‌ها