بررسی آلودگی کرمی لوله گوارش کبوتر چاهی شهرستان ایلام

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 212-212

علی اسلامی1، هومن رونقی1 ،مریم نظربیگی1و*


تولید پلت های غذایی استاندارد برای ماهی کپور معمولی پرورشی در مرحله پرواری

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 213-213

حمید رمضانی*، حسن فضلی، محمود حافظیه


مطالعه اثرات نانوذرات نقره بر روی ساختار تشریحی و بافت شناسی جفت و میزان زنده مانی نوزادان موش سوری

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 213-213

علی لویی منفرد1، سید احسان رحمانی*2، پژمان مرتضوی2، رضا هوشمندفر1


شناسایی کچلی ناشی از قارچ تریکوفیتون منتاگروفیتس و بررسی تولید آنزیم کراتیناز در آن قارچ

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 214-214

زهرا نصیری1و*،محبوبه مدنی2،کهین شاهانی پور3


یافته های ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک سمینوما در یک طوقه کبوتر اهلی(Columba livia)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 214-214

نوری م.1، قره گزلو م.ج.1، معینی م.1 *


سل جلدی، کوکسیدیوز، عفونت سستودی و تریکواپیتلیوما در یک طوقه کبوتر اهلی(Columba livia)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 215-215

محسن نوری1، هستی آذرآباد1، مهرنوش معینیجزنی1*


اصول کلیدی استاندارد متکی برمدیریت حفاظت،ایمنی و ارتقاء کیفیت آزمایشگاه میکروب شناسی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 215-215

مسعود ادیب حسامی1و*، بنت الهدی رحمان1، هادی نایابیان2، سمیه رحمان3


بررسی میزان آلودگی به انگل دمودکس در دانشجویان دانشگاه شهرکرد و رابطه ی آن با سن وجنس

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 216-216

دکترخداداد پیرعلی خیرابادی1 ، حامد صادقی ده صحرایی*2؛ علی شکوهی2 و زهره رحمانی دولت ابادی2


بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی سالمونلا، جدا سازی شده از گوساله های اسهالی در مشهد (تابستان 1390)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 217-217

مازیار جاجرمی1و*، سید سروش حسینی2؛ محمد جواد نظری3، مهسا مهتدی4، سارا ده یادگاری4


گزارش یک مورد هیپرتیروئیدیسم در جمعیت گربه های خانگی شهرستان اهواز

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 218-218

نیلوفر احمدیان* ،بهمن مصلی نژاد، علیرضا غدیری، رضا آویزه


بررسی نقش احتمالی شتر در انتقال انگل بالانتیدیوم کولای به انسان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 219-219

جواد تاجیک1، امین پایدار اردکانی2*، سمانه انوشه2، الهه دهقانی تفتی2


بررسی آزمایشگاهی میزان مس در خون گوسفندان شهرستان سقز و بررسی اثرآنتاگونیستی عناصر موجود درخاک و گیاهان بر غلظت مس در خون گوسفندان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 219-219

حجت علیزاده ممقانی1*، سعدی امینی2؛ جوادچراغی 3، کامبیز وثوقی 4، هادی واثقی راد5


بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره الکلی گیاه چویر(Frulago angolata ) در چهار سویه ی باکتری

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 220-220

مصطفی رزمجو*1 ، علی محمد بهرامی2 ، احسان حسینی2 بتول زارعی3 ،خاور موحدی4


بررسی تاثیر آمینومیکرو پاودر بر رشد و بقاء میگوهای وانامی تابستان 1391

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 221-221

مال الهی*، ا.، زنده بود ی، ع.، قربانی واقعی، ر.، پذیر، خ.،


بررسی شیوع بیماری آنفولانزا درگله های گوشتی معدوم شده شهرستان های سمنان،گرمسار وشاهرود در شش ماه اول سال 1391

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 221-221

عاطفه شکری1و*،علی مهدوی2 ، اشکان جبلی جوان2، محمد سعیدی3؛ سید رسول رستمی لیما4،سید حسام الدین عمادی چاشمی2، پدرام کاظمی نژاد1


اندازه گیری هموگلوبین گلایکوزیله و ارتباط آن با گلوکز پلاسما در شترایرانی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 222-222

محمد حسین مهدوی1*، همایون رضا شهبازکیا2


بررسی نتایج تست های هاری ارجاع شده به آزمایشگاه دامپزشکی آسا

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 222-222

محمدرضا اجوری 1*،بتول دباغ زاده 2، بیژن امیدی3 ،مسعود رسولی4


مطالعه هیستوپاتولوژی و ایمونوهیستوشیمیایی وقوع تریکواپیتلیوما در گربه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 224-224

حنانه گلشاهی1، عباس توسلی1، افرا تیموری2و*


مطالعه هیستوپاتولوژیک وقوع فئوهایفومایکوزیس ناشی از Cladosporium bantiana در یک سر خرگوش سفید نیوزلندی (caniculus Oryctolagus)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 224-224

حنانه گلشاهی1، عباس توسلی1، مریم نوبخت راد2، افرا تیموری1و*


بروز 2 مورد squamous cell carcinoma فرج در یک گله گاو شیری

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 225-225

ریحانه صفائی 1*، عباس توسلی 2، تقی پور بازرگانی