بررسی آلودگی کرمی لوله گوارش کبوتر چاهی شهرستان ایلام

نویسنده

چکیده

 

 کبوتر چاهی پرنده وحشی هست که بصورت آزاد در طبیعت زندگی می کند و هیچگونه کنترلی بر پرورش آن وجود ندارد . به دلیل داشتن قدرت پرواز آزاد و طولانی مدت و عدم امکان قرنطینه کردن آن می تواند باعث انتشار انواع عوامل عفونی از جمله آلودگیهای کرمی، تک یاخته ای در مناطق مختلف، بومی شدن انگل در اقلیم جدید،ابتلای ماکیان و سایر پرندگان و گاهی سایر دام های اهلی و انسان و حتی بروز اپیدمی های انگلی شوند. در محیط پرورش طیور خانگی،کلاغ ،کبوتر چاهی وسایر پرندگان وحشی به راحتی در رفت وآمد هستند واین روند می تواند موجب تبادل آلودگی های مختلف بین پرندگان اهلی و وحشی گردد. بسیاری از انگلهای پرندگان وحشی قابل انتقال به طیور صنعتی و بومی است .

 

 جهت بررسی آلودگی انگلی دستگاه گوارش تعداد 5 قطعه کبوتر چاهی در سال 91 به آزمایشگاه انتقال داده ولوله گوارش از مری تا راست روده به منظور جداسازی کرم ها باز و کرم ها از محتویات جدا شدند.گونه های نماتود درلاکتوفنل شفاف و سستودها پس از رنگ آمیزی با رنگ اشنایدراستوکارمن با استفاده از میکروسکوپ شناسایی شدند

 

تعداد 5 قطعه کبوتر چاهی مورد کالبدگشایی قرار گرفت . که دو گونه سستود و یک گونه نماتود از لوله گوارش کبوترهای چاهی جدا گردید . دو مورد آلوده به سستود رایه تینا ماگنی نومیدا ویک مورد رایه تینا تتراگونا و یک مورد آلوده به نماتود سنگدان کیلوسپیرورا هامولوزا بودند.که از سنگدان آلوده 68 نماتود و 10 سستود در مجموع از روده جدا گردید.این نتایج می تواند نشان از شیوع آلودگی فراوان در میان کبوترچاهی های منطقه باشد .

 

 

 

 

 

<span style="line-height: 120% letter-spacing: -0.1pt font-family: " b="" mitra"="" font-size:="" 11.5pt="" font-weight:="" normal="" mso-ascii-font-family:="" "b="" mso-bidi-language:="" fa"="" lang="FA"> 

 

کلیدواژه‌ها