بررسی نتایج تست های هاری ارجاع شده به آزمایشگاه دامپزشکی آسا

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: هاری بیماری
کشنده ای با عامل ویروسی است که به سیستم عصبی حمله می کند. ویروس از طریق بزاق
دفع شده و اغلب از طریق گاز گرفتگی توسط حیوان آلوده به انسان یا حیوان دیگرمنتقل
می شود. به ندرت انتقال از طریق زخم های باز ، چشم ، بینی یا دهان نیز گزارش شده
است. در صورتیکه علائم ظاهری هاری بروز نماید، در اغلب موارد بیماری کشنده خواهد
بود. تنها پستانداران به هاری مبتلا می شوند ، پرندگان ، ماهیان ، خزندگان ،
دوزیستان نسبت به این بیماری مصون هستند. هنگامیکه ویروس هاری وارد بدن حیوان می
شود از طریق اعصاب به مغز می رسد. سگ وگربه مبتلا ممکن است علائم متفاوتی را نشان
دهند که عبارت است از ترس ، تهاجم ، ترشح بزاق بیش از حد ، اشکال در بلع ، گیجی و
غش . حیوانات وحشی ممکن است تنها رفتار غیر عادی داشته باشند. به عنوان مثال
حیوانی که فقط شب ها دیده می شود ممکن است در روز ظاهر شود.سایر حیوانات علاوه بر
علائم مشاهده شده در سگ و گربه علائم افسردگی و حساسیت شدید به نور را ممکن است
نشان دهند. آزمایش های مربوط به هاری:روش های متفاوتی در حال حاضر در سراسر
دنیا برای ارزیابی ایمنی گربه و سگ در مقابل بیماری هاری وجود دارد. توسط این
آزمایش ها می توان به موثر بودن واکسیناسیون در این حیوانات پی برد و سطح ایمنی
آنها را سنجید.دو روش پیشنهادی برای اندازه گیری آنتی بادی بر علیه هاری عبارتند
از : ( Fluorescent antibody Virus neutralization ) FAVN - 1 ELISA – 2 که همانطور که گفته شد این آزماشها میزان ایمنی در مقابل
ویروس عامل هاری را نشان می دهند که هدف از این مطالعه بررسی میزان ایمنی در 200
مورد ارجاعی به آزمایشگاه می باشد. مواد و روش کار: در این مطالعه نتایج تست هاری با روش ELISA تعداد 200
مورد ارجاع شده به آزمایشگاه آسا را جهت ارزیابی ایمنی مورد مطالعه قرار داده شد. نتایج و بحث : با توجه به نتایج
حاصله به این نتیجه گرفته شد که تعدادی ازموارد از لحاظ ایمنی مصونیت کامل نداشته و در معرض خطر ابتلا
و حمل بیماری هاری می باشند.  

کلیدواژه‌ها