دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، شهریور 1391 
بررسی سیمای مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های جدا شده از لاشه های طیور شهرستان سمنان

صفحه 31-37

خاطره کفشدوزان1*، عباس مومنی2، بهنام روزبهان3، سارا عالی3، نگار دامغانیان3


بررسی میزان پراکندگی و آنالیز فیلوژنتیکی مایکوپلاسماهای هموتروپیک گربه‏

صفحه 44-44

سید میلاد واحدی1*، رامین مظاهری نژاد فرد2، مهشید بلورچیان3، شکوفه ابوالقاسم پور3، س


تاثیر خوراکی عصاره ژل آلوئه ورا بر مهار اکسیداسیون فیله سینه مرغهای گوشتی در حالت انجماد

صفحه 45-45

اشکان جبلی جوان1* ،مرتضی صابری1، هیدخت رضاییان1،؛ نرگس نجابت1، مریم علی بیگی1


آنالیز مولکولی ژن ligB در سرووارهای واکسینال لپتوسپیرا اینتروگانس در ایران

صفحه 47-47

فریبا فتوحی1*، پژواک خاکی1،2 ، رضا پیله چیان لنگرودی3 ،؛ بهزاد صالحی1 ، مهرانگیز دژبرد2


شناسایی ژنومی لپتوسپیرا های پاتوژن و ساپروفیت بوسیله واکنش زنجیره ای پلی مراز بر مبنای ژن ligB

صفحه 48-48

فریبا فتوحی1*، پژواک خاکی1،2 ، رضا پیله چیان لنگرودی3 ،؛ بهزاد صالحی1 ،مهرانگیز دژبرد2 ، مریم سادات سلطانی2, علیرضا رنگاور4


شناسایی ملکولی کنه های ناقل تیلریا گوسفندی در استان های خراسان رضوی و شمالی

صفحه 49-49

غلامرضا رزمی1*، احمد رشیدی2 ، مسلم پور حسینی3؛ سعید یغفوری4 ، محسن سید آبادی5


تشخیص مولکولی و تعیین گونه های آناپلاسما در گوسفندان منطقه اهواز

صفحه 51-51

سیده میثاق جلالی1، زهره خاکی2، بهرام کاظمی3، مژگان بنده پور3؛ ، صادق رهبری4، محمد راضی جلالی5، سیده پرستو یاسینی2


تشخیص و تفریق گونه ای تیلریا و بابزیا در گوسفندان منطقه اهواز با یک روش جدید PCR-RFLP

صفحه 51-51

سیده میثاق جلالی1، زهره خاکی2، بهرام کاظمی3، صادق رهبری4؛ پرویز شایان4، مژگان بنده پور3، سیده پرستو یاسینی2


بررسیتاثیر آنتی بوتیک ویرجینامایسین وسطوح مختلف اسید های آلی بر روی برخی فراسنجه های خونی و ایمنوگلوبولین ها در جوجه های گوشتی

صفحه 53-53

هادی امامی1 ،خسرو قزوینیان2 ، محمد صادق قدرتی4*؛ مهرداد ایرانی3 ، محمد امین رئیس دانایی4، فائزه اسدی4


سیمای خون شناسی و بالینی آناپلاسموز تجربی گوسفندی ناشی از آناپلاسما اویس در ایران

صفحه 53-53

سیده پرستو یاسینی1*، زهره خاکی1*، صادق رهبری2، بهرام کاظمی3؛ جمیله سالار آملی4، عادل قره باغی5، میثاق جلالی6


بررسی شیوع آلودگی سالمونلایی در مرغ های کشتاری استان مرکزی به روش سنتی و PCR

مجید امین زارع1،سحر غفاری خلیق2،بهناز بازرگانی گیلانی3*؛ منوچهر امینی4


بررسی اثرات نحوه بسته بندی وکیوم (پلی ونیلیدن کلراید) بر روی تغییرات امگا 3 وامگا 6 در فیله ماهی سفید دریای خزر

صفحه 56-56

رضا کاظم پور1*،اسماعیل محمدی فرد2،نرگس میر سعید قاضی2؛ شهرام عظیمی2 ،محسن صادق بیگی2


بررسی ایمونوپروتئومیکس عصاره نوزاد کنه بوافیلوس آنولاتوس

صفحه 58-58

صدیقه نبیان1*، محمد طاهری2، غلامرضا نیک بخت3؛ رامین مظاهری نژاد فرد2


تعیین درستی بالینی، حساسیت و ویژگی پروتئین های فاز حاد شیر در تشخیص ورم پستان تحت بالینی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در گاو

صفحه 59-59

سید حامد شیرازی بهشتی ها1*، وحید ربانی1، شهاب الدین صافی2؛ محمود بلورچی3 ، پیام رازقی طهرانی4


بررسی سرواپیدمیولوژی تیلریا لستوکاردی در 10 منطقه ایران با روش ELISA بر پایه ی پروتئین نوترکیب

صفحه 60-60

شکوفه حساس* ،پروانه خضرائی نیا،حمیدرضا حداد زاده،زهره خاکی؛ پرویز شایان ، ،محسن کیهانی ،حامد منصورلکورج


بررسی میزان آلودگی باکتریایی و قارچی در خط تولید دوغ صنعتی

صفحه 60-60

علی احسانی1 ،مجید امین زارع2، بهناز بازرگانی3 *،حسن حسن زاد آذر4


مدیریت ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه ها

صفحه 61-61

سعیده سیف هاشمی1*، مهندس فاطمه کاشانی2


تعیین شیوع کلامیدوفیلا پسی تاسی در مدفوع کبوترهای استان های چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد

صفحه 63-63

محمدرضا محزونیه1، حیدر حیدری خویی2*، محمد حیدری خویی3؛ محمد قاسمی شمس آبادی3، ناصر صالحی3


بررسی آلودگی به گونه های بابزیا و کنه های ناقل آن در تک سمی های منطقه شهرستان میانه

صفحه 64-64

جابر داوودی1*، افشین بهمن شبستری2، احمدرضا بیضائی3 ، میثم نصراله پور4


وقوع مسمومیت با موننزین دریک دامداری گاو شیری در اطراف تهران

صفحه 64-64

فرنوش باقری*،عباس توسلی، تقی پور بازرگانی، فاطمه امینی نجفی


بررسی میزان فراوانی کرم های روده ای در سگ های ولگرد شهرستان مشهد

صفحه 65-65

سید رسول شخص امام پور1* ، حسن برجی2،ابوالقاسم نقیبی3


کنترل بیولوژیک کنه های بالغ ایکسودس ریسینوس توسط قارچ های انتوموپاتوژن متاریزیوم آنیزوپلیه در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 65-65

خداداد پیرعلی خیرآبادی*1 علی حلاجیان2 ، محمد صادقی مهر3؛ زهرا شریفی دروازه 4، فاطمه اروئی4، علی جوان شیر4


گزارش یک مورد لنفوسارکوم عضله گاو

صفحه 69-69

عباس توسلی*,علی خنجری,حسین غلامی,فاطمه امینی نجفی,فرنوش باقری


تکثیر ،کلونینگ و بیان ژن نوترکیب bp26( omp28 )باکتری B‏. Melitensisجدا شده از استان مرکزی و تخلیص پروتئین BP26

صفحه 70-70

مریم عزیزپور مغوان1،سید داود حسینی*2، حسین بصیری3، ندا اکبری 3؛ میترا نظام آبادی4 ، صابر اسکندری5، محسن ساریخانی6


بررسی تغییرات شمارش استافیلوکوکوس اورئوس در طی فرایند خط تولید سوسیس کوکتل ساده در یکی از کارخانه های فراورده های گوشتی حومه تهران

صفحه 70-70

آراسب دباغ مقدم*1، نوردهر رکنی2، نرجس چراغی3، ماندانا ابراهیمی4؛ مهزاد آقازاده مشگی5، عارف امیرخانی6، حمید عزت پناه7


مطالعه تجربی تاثیر مسمومیت با مقادیر مختلف کلرید کادمیوم در ایجاد آپوپتوز و تغییرات بیان ژن iNOS در با فت تیموس جوجه های گوشتی

صفحه 71-71

عباس جواهری وایقان*1 ، محمد جواد قراگزلو2؛ رضا نیکبخت بروجنی2 ، جمیله سالار آملی2 ، کبری کیخسروی3


بررسی تغییرات آلودگی میکروبی درروند بی خس کردن گوشت مرغ و آماده سازی برای مصرف

صفحه 73-73

اشکان جبلی جوان1، مهسا رحیمی1و*، شیرین محمودیان1، فاطمه حامدی1، فرشته قدمی2


بررسی حساسیت سه جدایه مزرعه ای ایمریای ماکیان به ترکیب دیکلازوریل

صفحه 75-75

فاطمه عرب خزائلی1و*، صدیقه نبیان1، مهرداد مدیرصانعی2؛ سیداحمد مدنی3، عباس گرامی صادقیان1، امین رستمی1


مطالعه اثرات ناشی از تجویز ال- تیروکسین و متی مازول بر غده تیروئید، درجه حرارت و وزن بدن در خوکچه هندی

صفحه 77-77

سعیده نعیمی* 1، صمد محمد نژاد 2، شمسی السادات موسوی3؛ لیلا عبدالهی4، عباس جواهری وایقان1، گودرز صادقی- هشجین5


ارزیابی هیستوپاتولوژیک تاثیر تجویز عصاره چای سبز (Camellia sinensis) بر روی بیضه موش بعد از حرارت دادن

صفحه 78-78

مریم روز خوش1و*، جلیل آب شناس2 ، رضا خیراندیش2؛ شیما عباسی راینی1 و آسیه الله بخشی3


شناسایی باکتری Aeromonas hydrophila جدا شده از ماهیان فیتوفاگ(Hypophthalmichthys molitrix) پرورشی به روش مولکولی

صفحه 79-79

فرزانه هادی1، محدث قاسمی2*، محمد فائزی قاسمی3؛ خسرو عیسی زاده3، سمیه حقیقی کارسیدانی4 و حسین خارا5


تعیین فون جوندگان در مناطقی از غرب کشور و بررسی آلودگی لیشمانیایی در جوندگان صحرایی آن منطقه

صفحه 82-82

احسان مصطفوی1، پرویز پرویزی2، صابر اسمعیلی*1، الناز علایی نوین2، حامد حنیفی1، بهزاد


تغلیظ یون های جیوه (II) در نمونه های شیر بوسیله نانوذرات سیلیکا آئروژل اصلاح شده

صفحه 82-82

عاتکه تدین *1 ، رضا جمشیدی1 ، شیوا مطهر2 ، فریبا تدین2، بیتا نجاریون1


بررسی شیوع سرمی تب کیو در دام های استان مازندران

صفحه 83-83

احسان مصطفوی1، صابر اسمعیلی*1، مهین شاه دردی زاده2، هادی محمودی3؛ فهیمه باقری امیری1،4، حمید لیریایی1، منیژه یوسفی بهزادی1


بررسی میزان آلودگی گاوهای شهرستان همدان به نئوسپورا کانینوم

صفحه 84-84

جمال قره خانی1 و2، حسام الدین اکبرین3 ،حمیدرضا حدادزاده 4؛ علیرضا باهنر5 ،حیدر حیدری6 ، آرش سامی7


بررسی ضایعات پاتولوژیک کلیه در گربه های ولگرد

صفحه 84-84

دکتر رضا صداقت1، دکتر سعید حیدرزاده2*، دکتر میثم کشاورز3


شناسایی ساختار مولکولی پروتئین غشاء تیلریا آنولاتا

صفحه 85-85

نسترن سادات صدر شیرازی1، پرویز شایان1،2، الهه ابراهیم زاده1، بریگیته اکرت2


جدا سازی و شناسایی ازتوباکتر تولید کننده پلیمر تجزیه پذیر از خاک

صفحه 86-86

مهساکشاورز اعظم1*، نفیسه سادات نقوی2، زهرا اعتمادی فر3


گزارش اوستروس اویس (Oestrus ovis) از شاخ بز در ایران

صفحه 86-86

میثم صبور دربندی1، سید سجاد هاشمی نسب2، صدیقه نبیان3*


تشخیص مولکولی آلودگی به مایکوپلاسما هموفلیس در جمعیت گربه های ولگرد شهرکرمان

صفحه 87-87

بهارک اختر دانش1، سمیرا حسینی هوشیار2*، الهه معینی2، زهرا همتی3


بررسی انگل های زنبور عسل در برخی از زنبورستان های استان البرز

صفحه 88-88

حسین مقصود، صدیقه نبیان*، عباس گرامی صادقیان، امین رستمی


شناسایی گونه های مختلف کلستریدیوم طیور گوشتی

صفحه 91-91

ندا شهدادنژاد1*، محمد رضا محمدآبادی2، مجید عزتخواه3


ارزیابی مقدماتی مقاومت داروئی نماتودهای دستگاه گوارش گوسفند علیه دو ترکیب داروی آلبندازول

صفحه 94-94

غلامرضا عبداله پور1 ، سید حسین حسینی2؛ علیرضا باهنر3 ، معصومه حیدری سورشجانی 4


گزارش یک مورد ولوولوس در روده اسب

صفحه 95-95

دکتر فرهنگ ساسانی1،دکتر سیدمهدی قمصری2، سمیرا بشیری3، دیبا گلچین3


مقایسه دو روش ایجاد گوسفند دهنده مارشالاژیا مارشالی

صفحه 95-95

نونامرادپور1 * ، حسن برجی2، غلامرضا رزمی3 ، حسین کاظمی4 ، محسن ملکی5


مطالعه فراوانی ژن stx2f در جدایه های اشریشیاکلی حاصل از مدفوع کبوتر

صفحه 99-99

مصطفی قائم مقام1*، سید مصطفی پیغمبری2، مهدی عسکری بدوئی3؛ اوستا صدرزاده4،علیرضاکوچک زاده1، حسام ذهبی5


بررسی آلودگی گوشت مرغ به سالمونلا در استان مازندران

صفحه 100-100

پولین شهره1، فاطمه وثوقی2*، عباس توکلی واسکس 3، علی دبیری4


اندازه گیری میزان غلظت جیوه در سه نوع متفاوت کنسرو ماهی تن

صفحه 101-101

پولین شهره1 ، سارا مهدیزاده مود2 ، عباس توکلی3 ، فاطمه وثوقی4*


مطالعه هیستوپاتولوژیک ضایعات کبد در گربه های ولگرد

صفحه 103-103

دکتر رضا صداقت1، دکتر سعید حیدرزاده2*، دکتر میثم کشاورز3


گزارش تشخیص پاستورلوز در یک گله اردک مولد

صفحه 104-104

هادی توکلی1، سمیرا حسینی هوشیار2*، مهدیه یوسفی زرندی2


بررسی عوامل باکتریایی سقط جنین گوسفندان در استان همدان

صفحه 105-105

جمال قره خانی 1* ، احمد کریمی مخصوص2 ، بدرالزمان صادقی3، محمود رضا رسولی2


ردیابی کلی فرم ها در آب شیرین با استفاده از دو روش تخمیر چند لوله ای و واکنش زنجیره ای پلیمراز

صفحه 106-106

رامین مظاهری نژاد فرد1، محمدرضا خانی2؛ فهیمه سادات سیدعسگری3، ایرج اشرافی4، ثریا غریبی5


بررسی میزان شیوع انواع آلودگی انگلی در گله های گوسفند و بز در شهرستان لردگان

صفحه 107-107

دکتر جعفر براتی، مهندس غلامعلی سعیدی؛ وحید فاضل چهارمحالی، مسعود شریفی


جداسازی و شناسایی قارچ های مصرف کننده نفت خام در خاک های آلوده خوزستان

صفحه 108-108

ویدا داودی1*، آرزو طهمورث پور2، محبوبه مدنی3، زینب گلشنی4


ایمنی در آزمایشگاه

صفحه 108-108

اصغر علیزاده2، حمیدرضا علیزاده1


بررسی سرولوژیک عفونت ناشی از لپتوسپیرا در رت های وحشی شهرستان اهواز

صفحه 111-111

بهمن مصلی نژاد1، غلامرضا عبداله پور2، رضا آویزه1؛ مسعود قربانپور نجف آبادی 3، فاطمه خلیلی4*


بررسی تاثیر تزریق واکسن مارک بر روی عملکرد پرورشی و دستگاه ایمنی جوجه های گوشتی

صفحه 112-112

غلامحسین رئوفی1*، محمد حسن بزرگمهری فرد2؛ هادی حق بین نظرپاک3، الهه رئوفی4،میثم ابراهیمیان1


بررسی اثر مهاری عصاره گیاه گل میمونی بر فساد میکروبی گوشت ماهی قزل آلای نگهداری شده در حالت انجماد

صفحه 114-114

اشکان جبلی جوان1، مرضیه بلندی2؛ زهره جدیدی2، زینب موسوی1، فاطمه رمضانیان1


بررسی سیکل رشد ویروس آنفلوانزا (H9N2 ) در تخم مرغ جنین دار بعد از تلقیح داخل آلانتوئیک

صفحه 115-115

رحیم قدیمی پور1*، ایرج خلیلی1، علی آمقی1، سعید صدیق اعتقاد1؛ شهین مسعودی2، محمد مجید ابراهیمی2، حیدر حسینی1


روش نوین تعیین زودهنگام آبستنی موش صحرایی

صفحه 116-116

فاطمه ثابت سروستانی1*، امید کوهی2، امین تمدن1،؛ محمد رضا جعفرزاده شیرازی4، فرهاد رحمانی فر5، نادر تنیده3،6


بررسی آلودگی های انگلی در ماهیان قزل آلای پرورشی استان قزوین

صفحه 117-117

افشین بارانی1*، ثوره جلیل ابراهیم1، رضا نوریان1 ، شهین عشقی1


بررسی مقایسه ای داروهای دیکلازوریل و تولترازوریل بر روی عملکرد پرورشی و میزان دفع رودهای اووسیست در جوجه های گوشتی

صفحه 122-122

فخرالدین احمدی1،*، شاهرخ رنجبربهادری 2، هادی حق بین نظرپاک3؛ محی الدین احمدی 4، نادر کریمی 5، اسمعیل محمودی 6، احسان قربانیون7،داوود ترک پهنابی8


گزارش یک مورد Squamous cell carcinoma جلدی در یک قلاده سگ ژرمن شفرد

صفحه 123-123

بهمن مصلی نژاد1، بابک محمدیان2، هادی نداف1؛ رضا آویزه1، محمد مسعودی1، مرضیه رجبعلی پور3* ،فخرالدین احمدی4


مشاهده ترماتود ژیروداکتیلوس در یک استخر پرورشی ماهی آمور شهرستان زابل

صفحه 124-124

دکتر غلامرضا سرگزی، دکتر روح اله زاهدی، دکتر حبیب سنچولی؛ مهدی حیدرزاده، لیلا سراوانی*


گزارش وقوع فیبروما در پهلوی یک سگ

صفحه 126-126

محمد عباس زاده حصیری1، امیر حسین بابایی پور 2*، فاطمه نمازی3


بررسی میزان آلودگی سالمونلایی تلفات هفته اول در مرغداری های استان قزوین

صفحه 127-127

افشین بارانی1،*، ثوره جلیل ابراهیم1، رضا نوریان1 ، شهین عشقی1


جداسازی موراکسلا (Moraxella spp.) از یک رأس گوساله ی مبتلا به بیماری چشم صورتی

صفحه 127-127

مازیار جاجرمی1 ،*، علی اصغر مظفری2؛ زینب عبیری1، مسعود مقدس زاده1، رضا قنبرپور3


کاربرد تکنیک الیزا (ELISA) در تشخیص توکسینوتیپهای کلستریدیوم پرفرنجنس

صفحه 131-131

مهدی حسنی درخشان1،*، مریم امینی2، مجتبی علی ملایی2؛ ، احمدرضا جباری3، مهرداد شمس الدینی1، مجید عزتخواه 1، محسن موسوی3


بررسی تاثیرافزودن زردچوبه به جیره غذایی برعملکرد و ویژگی های لاشه جوجه های گوشتی

صفحه 133-133

خسروقزوینیان1*،بهنام روزبهان2،نگاریاریان2؛ ،محمدامین رئیس دانایی2،علی اکبریان2


بررسی شیوع سارکوسیستیس در گاوان و گاومیش های کشتار شده در کشتارگاه اهواز با روش PCR

صفحه 134-134

پدرام حدادمولایان1،*، حسین حمیدی نجات2؛ احمد حیدرزاده یگانه3، مهسا رحیمی4، علی پزشک پور5


بررسی پاتولوژیک اثرات مسمومیت با فلوراید در مغز رت

صفحه 137-137

علی اصغر تهرانی1، بابک بیک زاده2؛ اصغر مرواریدی3، مهلا محمدی طبری4*


بررسی اثر آنتی بیوتیک ویرجینامایسین و سطوح مختلف اسید های آلی برعملکرد جوجه های گوشتی

صفحه 139-139

هادی امامی1، خسرو قزوینیان2؛ مهرداد ایرانی3، فاطمه خانعلی4*، محمد صادق قدرتی4


بررسی سطوح مختلف اسیدهای آلی و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر روی جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی

صفحه 139-139

خسرو قزوینیان1*، هادی امامی2، مهرداد ایرانی3؛ محمد صادق قدرتی4، مجتبی صادقی4


تعیین میزان بروز انواع ورم پستان کلینیکی کلی فرمی در دامپروری های اطراف شهرستان گرمسار

صفحه 141-141

مصطفی دانشور 1* ، مجید محمدصادق 2؛ مهدی عسکری3، مرتضی گرجی دوز2 ، ،علیرضا کوچک زاده4


بررسی مقایسه ای اثر سان اگز و سبز مالاشیت در پیشگیری و درمان آلودگی قارچی تخم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 141-141

محسن محمدپور1*، حبیب اله گندم کار1؛ ، ابوالحسن راستیان نسب1 ، اسماعیل کاظمی1 ، جواد مهدوی1


اثر دوزهای مختلف آفلاتوکسین B1 در مدل پرفیوژن کبدی رت

صفحه 144-144

ابراهیم شهروزیان1* ، محمد کاظم کوهی2؛ امیر مقدم جعفری3، عباس جواهری وایقان4


تعیین فون کنه های سخت نشخوارکنندگان اهلی در منطقه جیرفت و کهنوج ، استان کرمان، ایران

صفحه 145-145

امین بخشانی، زهرا جهانی، ندا عسگری، فاضله اعتبار، الهه ابراهیم زاده


بررسی هورمون های تیروئیدی در گاوهای شیری آبستن دورگ کشتارگاه تبریز

صفحه 149-149

آسو محمدپور بانه , امیر پرویز رضایی صابر, هدی پورباقر


بررسی میزان باقیمانده جیوه در عضلات ماهیان نر وماده قزل آلای منطقه جاجرود

صفحه 150-150

اسماعیل علی محمدی فرد1*،نرگس میر سعید قاضی2؛ رضا کاظم پور3 ، علی اعظمی4


بررسی اثر سم عقرب همی سکورپیوس لپتوروس درتغییرات پاتولوژیک اندامهای خرگوش

صفحه 173-173

منصورمحزونی1، معصومه اکبری کیان2،زهرافرهادی3 ،ساره شفیعی مفرد4


بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک ناشی از اثر ترمیمی ویتامین ث بر بیضه موش سوری به دنبال تجویز طولانی مدت مس

صفحه 174-174

سمانه انوشه1*، رضا خیر اندیش2، احسان ا... سخایی 3؛ جلیل آب شناس3 ، امید آذری3 ، لادن عمادی 4


بررسی ضایعات هیستوپاتولوژی ماهیان زینتی آلوده به انگل لرنه آ در استان کرمان

صفحه 174-174

محمد میرزایی1، رضا خیراندیش1، حسین خوند2، امیر ستاری3، سمانه انوشه4*


تشخیص ملکولی سندرم نقص ایمنی اکتسابی درگربه های ولگرد شهر کرمان

صفحه 175-175

الهه معینی*1، بهارک اختر دانش2، مهدی صابری2؛ سمیرا حسینی هوشیار3، زهرا همتی4


گزارش هیپوتیروئیدیسم در یک قلاده سگ نژاد باکسر

صفحه 177-177

بهمن مصلی نژاد1 علیرضا غدیری1 سعاد بشیری2


بررسی هیستوپاتولوژیک تاثیر تجویز خوراکی عصاره خارخاسک بر روی اسپرماتوژنز در موش سوری

صفحه 178-178

شیما عباسی راینی 1* ، جلیل آب شناس2؛ رضا خیراندیش3، محمد حسین زارع دارستانی4


جداسازی نوکاردیا (Nocardia spp) از ریه ی گوسفند

صفحه 178-178

زینب عبیری1*، رضا خیراندیش2، مسعود مقدس زاده1؛ مازیار جاجرمی1، رضاقنبرپور2


مطالعه میزان آلودگی و شدت ضایعات کبدی ناشی از مهاجرت لاروهای تنیا هیداتیژنا در گوسفند

صفحه 179-179

حسین نورانی1، خداداد پیرعلی خیرآبادی1؛ محمد مهدی داودپور2، مهدی سلیمی2*


بررسی اثر چند گیاه دارویی بر روی رشد باکتری سودوموناس آئروژینوزا

صفحه 179-179

رضا سپاهی1 *، احسان سپاهی2، فرج الله شهریاری احمدی2؛ سعید طریقی3، عبدالرضا باقری2


بررسی اثر چند گیاه دارویی بر روی تولید بیوفیلم در باکتری سودوموناس آئروژینوزا

صفحه 180-180

رضا سپاهی1*، احسان سپاهی2، فرج الله شهریاری احمدی2؛ سعید طریقی3، عبدالرضا باقری2


ایمنی و مدیریت درآزمایشگاه

صفحه 180-180

زهرا حسینی1*، غلامرضا سرگزی2، روح الله زاهدی3؛ مهدی حیدرزاده4 ، منا حسینی5


بررسی اثر چند گیاه دارویی بر روی تولید پایوسیانین در باکتری سودوموناس آئروژینوزا

صفحه 181-181

رضا سپاهی1، احسان سپاهی2 *، فرج الله شهریاری احمدی2؛ سعید طریقی3، عبدالرضا باقری2


بررسی بیان ژن etx توکسین اپسیلون (ε) کلستریدیوم پرفرنجنس تیپ D

صفحه 182-182

مهناز کریمی1، مهرداد شمس الدینی بافتی2*، مجید عزتخواه2؛ مجتبی علی مولایی2، مهدی حسنی درخشان2؛ زهرا عامری2، کیانا داوودی2، علیرضا کریم آبادی2


گزارش هیستوپاتولوژی و ایمونوهیستوشیمی(ICH) یک مورد (Adenosquamous carcinoma) در سگ

صفحه 184-184

فاطمه امینی نجفی*، عباس توسلی، فرنوش باقری، رضا یوسفی، وحید اکبری نژاد


جستجوی کلامیدوفیلا آبورتوس در موارد سقط جنین گوسفند در استان چهارمحال بختیاری با استفاده از روش Nested PCR

صفحه 185-185

شبنم گلبوی داغداری*1، دکتر محمد رضا محزونیه2؛ امین درخشان3 ، حیدر حیدری3، فاطمه یک تنه4، دکتر راضیه پوراحمد5


ارزیابی آزمایشگاهی و انگل شناسی spinodiplotriaena در مرغ مینا: اولین گزارش در ایران

صفحه 185-185

سید سینا باقری1*، وحید فتحی پور2؛ ، سید حسین حسینی3، پانته آ اردهالی1


بررسی فراوانی انگل خونی هموپروتئوس در ماکیان بومی شهرستان گرمسار

صفحه 186-186

حسین گلیوری*1 ، هادی حق بین نظر پاک2 ، علیرضا گالینی 3؛ علیرضا دیبایی 3 مجتبی واحدی پور3 سید مجدالدین وحیدی تورچی1 کامبیز نباتی1


بررسی آلودگی های فارم مرغ تخم گذار شهرستان به جرب

صفحه 187-187

حسین گلیوری1 ، هادی حق بین نظر پاک2 ، سیاوش اسدی1؛ مهران پرتوی1، محسن حمیدی1 ، فاضل حمیدی1، ایمان بلوچی1


تعیین حساسیت و اثر مهار رشد نور خورشید بر درماتوفیت ها

صفحه 188-188

سید سبحان عمادی جمالی1*،محمد فرجی1،مهدی منصوری3


بررسی شیوع سارکوسیستیس در گاوان و گاومیش های کشتار شده در کشتارگاه اهواز با روش های مشاهده مستقیم با چشم غیر مسلح و PCR

صفحه 191-191

پدرام حدادمولایان1و*، حسین حمیدی نجات2، محمدحسین راضی جلالی3؛ داریوش غریبی4، احمد حیدرزاده یگانه5، مهسا رحیمی6، علی پزشک پور7


بررسی آلودگی انگلی یک قلاده روباه قرمز (Vulpes vulpes) در استان کرمانشاه

صفحه 192-192

طیبه السادات مصطفایی1، شاهرخ شیرازی2، علی اسلامی2؛ ، سید حسین حسینی ، هومن رونقی3


گزارش وقوع لنفانژیت ناسوری در گاو

صفحه 193-193

حسین اسماعیلی1 ، حنانه یعقوبی*2 و وحید عطارد3


گزارش اولین مورد آلودگی سارگپه (Buteo buteo) به تک یاخته خونی لکوسیتوزون در منطقه کلیبر، استان آذربایجان شرقی

صفحه 195-195

شاهرخ شیرازی1*، فرهاد بهادری2، طیبه السادات مصطفایی4؛ میرمحسن حسینی قمی3، هومن رونقی5


بررسی نماتودهای گوارشی یک رأس بز وحشی (Capra aegagrus) منطقه کلیبر استان آذربایجان شرقی

صفحه 196-196

شاهرخ شیرازی1*، علی اسلامی 3، سید بابک پورمند 2،؛ سالار ضرابی اهراب 1، سجاد وحیدی مددلو4، محمد محجل ملکی4


گزارش آلودگی شدید یک قطعه پلیکان به نماتود کونتراسکوم

صفحه 197-197

محمد حسین رادفر1، حمید رضا فرودی2*، نسیم کوثری2؛ حسین خوند2، الهام فرودی3، جواد خدری2


جداسازی و شناسایی نماتود کاپیلاریا کودین فلاتا از یک قطعه پلیکان تلف شده در باغ پرندگان کرمان

صفحه 198-198

حسن شریفی یزدی1، حمید رضا فرودی2*، نسیم کوثری2، الهام فرودی3، حسین شایق3


بررسی شیوع کریپتوسپوریدیوم در گوساله های گاومیش استان خوزستان

صفحه 198-198

سمیه بهرامی1، علیرضا البرزی1، سپیده پوربرام1؛ سیده بشری موسوی1، پدرام حداد مولایان1


مطالعه و بررسی شیوع سرمی عفونت ارنیتوباکتریوم رینوتراکئال در جوجه های گوشتی شهرستان های سقز و بانه

صفحه 199-199

حجت علیزاده ممقانی1* ، محمد هادی کیانی 2؛ حسین نیک پیران 3، عطاءا... حاجی حسنی 4، کامبیز وثوقی5


جداسازی و شناسائی مایکوپلاسما آگالاکتیه عامل بیماری آگالاکسی مسری به روش کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز از بزان استان سمنان

صفحه 202-202

سمیه فقانی1*، محمد رفیعی برزکی1، سید مصطفی حسینی2؛ محمد سعیدی3، عباس اشتری4، عباس گرجی4، سید علی پوربخش4


جداسازی و شناسائی مایکوپلاسما آگالاکتیه عامل بیماری آگالاکسی مسری به روش کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز از گوسفندان استان سمنان

صفحه 202-202

محمدرفیعی برزکی1*، سمیه فقانی1، محبوبه احمدی1؛ علی نقی تقی پور2، عباس اشتری3، علیرضا آبتین3، سید علی پوربخش3


بررسی مقررات ایمنی زیستی در آزمایشگاه های صنعتی کشور

صفحه 208-208

مجتبی رجبیان1*، پدرام معیری2، محمدحسن ناجی زاده3


لزوم پیاده سازی استاندارد 17025 در آزمایشگاههای تشخیص دامپزشکی کشور

صفحه 209-209

جمال قره خانی*1، معصومه زندیه2، بدرالزمان صادقی2، سمیرا ملکی2


گزارش تلفات توله سگ ها به همراه سپتی سمی ناشی از باکتری streptococcus canis

صفحه 212-212

دکتر فرهنگ ساسانی1، دکتر فرهاد موسی خانی2؛ ، دکتر محسن ظفری2، دکتر دیبامژگان جهانگیری3، دنیا آقایی نژاد4*


اصول کلیدی استاندارد متکی برمدیریت حفاظت،ایمنی و ارتقاء کیفیت آزمایشگاه میکروب شناسی

صفحه 215-215

مسعود ادیب حسامی1و*، بنت الهدی رحمان1، هادی نایابیان2، سمیه رحمان3


بررسی میزان آلودگی به انگل دمودکس در دانشجویان دانشگاه شهرکرد و رابطه ی آن با سن وجنس

صفحه 216-216

دکترخداداد پیرعلی خیرابادی1 ، حامد صادقی ده صحرایی*2؛ علی شکوهی2 و زهره رحمانی دولت ابادی2


بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی سالمونلا، جدا سازی شده از گوساله های اسهالی در مشهد (تابستان 1390)

صفحه 217-217

مازیار جاجرمی1و*، سید سروش حسینی2؛ محمد جواد نظری3، مهسا مهتدی4، سارا ده یادگاری4


گزارش یک مورد هیپرتیروئیدیسم در جمعیت گربه های خانگی شهرستان اهواز

صفحه 218-218

نیلوفر احمدیان* ،بهمن مصلی نژاد، علیرضا غدیری، رضا آویزه


بررسی نقش احتمالی شتر در انتقال انگل بالانتیدیوم کولای به انسان

صفحه 219-219

جواد تاجیک1، امین پایدار اردکانی2*، سمانه انوشه2، الهه دهقانی تفتی2


بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره الکلی گیاه چویر(Frulago angolata ) در چهار سویه ی باکتری

صفحه 220-220

مصطفی رزمجو*1 ، علی محمد بهرامی2 ، احسان حسینی2 بتول زارعی3 ،خاور موحدی4


بررسی تاثیر آمینومیکرو پاودر بر رشد و بقاء میگوهای وانامی تابستان 1391

صفحه 221-221

مال الهی*، ا.، زنده بود ی، ع.، قربانی واقعی، ر.، پذیر، خ.،


بررسی شیوع بیماری آنفولانزا درگله های گوشتی معدوم شده شهرستان های سمنان،گرمسار وشاهرود در شش ماه اول سال 1391

صفحه 221-221

عاطفه شکری1و*،علی مهدوی2 ، اشکان جبلی جوان2، محمد سعیدی3؛ سید رسول رستمی لیما4،سید حسام الدین عمادی چاشمی2، پدرام کاظمی نژاد1


بررسی نتایج تست های هاری ارجاع شده به آزمایشگاه دامپزشکی آسا

صفحه 222-222

محمدرضا اجوری 1*،بتول دباغ زاده 2، بیژن امیدی3 ،مسعود رسولی4


بروز 2 مورد squamous cell carcinoma فرج در یک گله گاو شیری

صفحه 225-225

ریحانه صفائی 1*، عباس توسلی 2، تقی پور بازرگانی


گزارش یک مورد آدنوکارسینومای غدد در سگMeibomian

صفحه 225-225

ریحانه صفایی*عباس توسلی,جواد جوانبخت,رادمهر شفیعی,الناز الهی راد


مقایسه آثار پاتولوژیک ایجاد شده در مسمومیت با کلریدکادمیوم در ارگان های لنفاوی جوجه های گوشتی

صفحه 227-227

عباس جواهری وایقان*1 ، محمد جواد قراگزلو2؛ رضا نیکبخت بروجنی3 ، جمیله سالار آملی4 ،زهرا عبدالهی5


فون کنه های سخت گوسفند و بز در برخی مناطق استان مازندران، ایران

صفحه 229-229

الهه ابراهیم زاده*، فاطمه پژوم، پرویز شایان، صدیقه نبیان، عباس گرامی


تغییر جمعیت کنه ها ی موجود بر روی گوسفند و بز منطقه ییلاق سوادکوه مازندران

صفحه 229-229

فاطمه پژوم، الهه ابراهیم زاده*، صدیقه نبیان، پرویز شایان، امین بخشانی


بررسی میزان شیوع سقط جنین سالمونلایی در گوسفندان استان چهار محال و بختیاری

صفحه 231-231

شبنم هاشمی1و*،محمد رضا محزونیه 2،فاطمه یک تنه 3،نریمان شیخی4


معرفی محیط کشت جدید بر پایه ضایعات آبزیان به منظور کشت میکروارگانیسمها

صفحه 235-235

رضا صفری1و*، محمود رضا اویسی پور2، زهرا یعقوب زاده 3، پوریا اویسی پور4


بررسی آلودگی به تریپانوزوما اوانسی و میزان شیوع آن در شتران شهرستان سمنان

صفحه 236-236

محمود احمدی همدانی1*، خسرو قزوینیان2، محمد مهدی درویشی 3؛ عباس جواهری وایقان 1، محمد علی معصوم4، مصطفی کرکه آبادی4، اعظم رامشگر4


گزارش وقوع پمفیگوس در یک قلاده گربه ایرانی

صفحه 240-240

بهارک اختردانش1 ،رضا خیراندیش2 ،مهیار حجازی*3؛ پرهام رضوی ابراهیمی3، علی شفیعی پور


بررسی آلودگی های انگلی در 3 گونه از ماهی های خلیج فارس

صفحه 242-242

فخراحمد فاطمه*، مصطفایی طیبه السادات، نظربیگی مریم


مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی سه اسانس گیاهی دارچین، هل و زیره

صفحه 243-243

اشکان جبلی جوان1، زینت خسروی سرخکلایی 2و*، اعظم رامشگر2؛ محمدصادق قدرتی2، فرشته عرب2 ، شیرین محمودیان3


مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی سه اسانس گیاهی اسطوخودوس، لیموترش و مریم گلی

صفحه 244-244

اشکان جبلی جوان1،صبا آذرمی2، مهسا رزقی2؛ زهره حصاری2 ، زینت خسروی سرخکلاییی 2و*


بررسی میاز ناشی از سفالوپینا تیتیلاتور در شترهای کشتار شده در کشتارگاه مشهد

صفحه 244-244

هیمن محمدپور1، خضر سمیعی2*، منصور ابراهیمی3، علی مشاوری نیا4


بررسی میزان و علل سقط جنین در ده گاوداری بزرگ صنعتی

صفحه 246-246

دکتر خسرو قزوینیان1، دکتر حمیدرضا محمدی1و * ، دکتر حجت مظاهری2


بررسی تنوع انگل های کرمی شیردان گوسفند و بز در کشتارگاه شهمیرزاد

صفحه 246-246

محمد رضا سلیمی بجستانی*1 ، محمد مهدی درویشی2، مرتضی صابری2


شناسایی حلزون های استان سمنان

صفحه 247-247

محمد مهدی درویشی1*، سید حسین حسینی2؛ ، فاطمه زهرا درویشی3، عباس گرامی صادقیان4


بررسی شیوع نیوکاسل در فصول زمستان و تابستان در سطح مرغداری های شهرستان سمنان

صفحه 248-248

علی مهدوی1،زهرا دارابی زاده2* ،سونیا ساهویه2،قاسم عسگری سیاری3،عباس مومنی3


اولین گزارش کک لپتوپسیلا آتیوپیکوس آتیوپیکوس در ایران

صفحه 248-248

محمد مهدی درویشی1، محمد رضا یوسفی2 ، عماد چنگیزی1؛ محمد تقی رحیمی3، سید رسول رستمی لیما1


بررسی فلور باکتریایی زنبور عسل در برخی از زنبوزستان های استان البرز

صفحه 249-249

حسین مقصود1، صدیقه نبیان2، تقی زهرایی صالحی3و*، ایرج اشرافی تمای3


بررسی پراکنش کنه های سخت در شهرستان گیلا نغرب

صفحه 249-249

شهین صیدی1* ، فاطمه امیری1، صدیقه نبیان 1


ردیابی عوامل عفونی و علل حذف گاوهای شیری در گله های صنعتی هلشتاین شهر هشتگرد

صفحه 251-251

دکتر رضا جمشیدی1، دکتر حمیدرضا محمدی1*، دکتر حمزء بواسحاقی2


الزامات مدیریتی استاندارد صلاحیت آزمایشگاه

صفحه 251-251

حمید خیرالدین1 ، دکتر خسر و قزوینیان2