گزارش یک مورد هیپرتیروئیدیسم در جمعیت گربه های خانگی شهرستان اهواز

نویسنده

چکیده

  هیپرتیروئیدیسم به عنوان یکی از شایع ترین و مهمترین بیماری های اندوکرین
در گربه ها به شمار می رود. این بیماری ناشی از افزایش غلظت هورمون‌های تیروئیدی‏،
تیروکسین و تری یدوتیرونین در گردش خون می باشد. از دلائل مهم هیپرتیروئیدیسم در
گربه ها، تشکیل آدنوما در یک یا دو لوب تیروئید می باشد، لذا بررسی های
هیستوپاتولوژی جهت تشخیص قطعی لازم است. در گزارش مزبور، یک قلاده گربه 9 ساله
بدلیل کاهش وزن، افزایش تحریک پذیری و پلی فاژی (افزایش اشتها) به بخش داخلی
دامهای کوچک ارجاع داده شده بود. حیوان نر و از نژاد DSH (مو کوتاه
اهلی) بود. بر اساس علائم بالینی، خونگیری از حیوان به عمل آمده و جهت اندازه گیری
هورمون های تیروئیدی به آزمایشگاه جهاد دانشگاهی اهواز انتقال داده شد. نتایج
آزمایشگاهی هیپرتیروئیدیسم را در گربه مبتلا تایید کرد، ضمن اینکه حیوان دچار
تاکیکاردی نیز بود (تعداد ضربان قلب= 280 در دقیقه). الکتروکاردیوگرافی تاکیکاردی
سینوسی و امواج R بلند را نشان داد، اما علائمی از بزرگ شدگی
قلب در رادیوگرافی تایید نشد. آزمایش خون (CBC) نیز مورد
خاصی را نشان نداد. اگر چه استفاده از داروهای متیمازول و پروپرانولول تا حدود
زیادی از شدت علائم بالینی کاست، اما درمان طولانی مدت و پرهیز از استرس برای
اینگونه بیماران لازم است. در گزارش مزبور بر جنبه های بالینی و آزمایشگاهی بیماری
تاکید شده است.  

کلیدواژه‌ها