الزامات مدیریتی استاندارد صلاحیت آزمایشگاه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 251-251

حمید خیرالدین1 ، دکتر خسر و قزوینیان2


ردیابی مولکولی ویروس عامل بیماری مارک درطیورگوشتی کشتار شده درکشتارگاه شهرستان سمنان

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 5-12

10.22075/jvlr.2023.30371.1066

فرزاد جعفری؛ خاطره کفشدوزان؛ آرش قلیانچی لنگرودی؛ سیدحسام الدین عمادی چاشمی


بررسی اپیدمیولوژیک بروسلوز دامی در استان لرستان

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 13-20

10.22075/jvlr.2024.33067.1090

حیدر رحیمی؛ خاطره کفشدوزان؛ حمید استاجی؛ زهرا کاکولوند


بررسی اثر ضد دردی پلاسمای غنی از پلاکت خودی در محل برداشت سر استخوان فمور در خرگوش

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 17-26

10.22075/jvlr.2023.28186.1059

افسانه غریبی؛ محمد حسن یوسفی؛ نوشین غزاله؛ مجید مسعودی فرد؛ محمود احمدی همدانی


گزارش وقوع یک مورد پریوستئال استئوئید استئوما سراستخوان ران در یک قلاده سگ نژاد اشپیتز

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 21-27

10.22075/jvlr.2024.32894.1086

حمیدرضا فتاحیان؛ هستی آذرآباد؛ محمدرضا سالاربهزادی؛ مهدی قناعت پیشه؛ یاسین دیباوند


تاثیر تزریقی اسانس آویشن شیرازی بر شاخص های رشد و برخی فراسنجه های بیوشیمایی سرم در گوساله های نوزاد هلشتاین

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 29-45

10.22075/jvlr.2024.33183.1092

علی خاکباز؛ حمیدرضا محمدی؛ خسرو قزوینیان؛ اشکان جبلی جوان؛ محمود احمدی همدانی


مطالعه باکتریولوژیکی و شیوع آبسه‌های کبد در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه سمنان

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 63-70

10.22075/jvlr.2024.33724.1102

رضا گراوند؛ حمیدرضا محمدی؛ حسین اسماعیلی؛ مهنوش پارسایی مهر


بررسی عفونت باکتریایی در ادرار سگ های شهرستان کرج

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 85-97

10.22075/jvlr.2024.32794.1083

تندیس آساره؛ ام البنین قاسمیان؛ مریم کریمی دهکردی


مقایسه اثر تیمارهای حرارتی متفاوت بر ویژگی‌های آنتی اکسیدانی شیر خام

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 117-125

10.22075/jvlr.2023.28731.1060

سبا پروانه؛ اشکان جبلی جوان؛ مهنوش پارسایی مهر؛ علی مهدوی


گزارش یک مورد ناهنجاری هیدروسفالی در بره

دوره 14، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 131-138

10.22075/jvlr.2024.32659.1081

عارف نورایی؛ پیام فرامرزی؛ جواد چراغی؛ حسین قادری


بررسی مولکولی ژنهای qnr A-B جداشده از اشریشیاکلی مقاوم به آنتی بیوتیک ایجاد کننده ورم پستان در گاوهای شیری

دوره 14، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 139-150

10.22075/jvlr.2024.32769.1084

حسین فتاحی؛ مریم شهریور؛ فاطمه جویبار؛ فردین جوکار؛ سید عبدالعلی هاشمی نسب