بررسی اپیدمیولوژیک بروسلوز دامی در استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

3 دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

4 فارغ التحصیل دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشکده دامپزشکی شهید چمران اهواز

10.22075/jvlr.2024.33067.1090

چکیده

پیشگیری، کنترل و ریشه کنی بروسلوز در مناطقی که بیماری به صورت اندمیک می­باشد نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات اپیدمیولوژیک کافی در جهت اعمال سیاست گذاری­ لازم است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اپیدمیولوژیک بیماری بروسلوز در بین جمعیت نشخوارکنندگان استان لرستان انجام شد. در این مطالعه توصیفی – مقطعی، کل مطالعات انجام شده مرتبط با بیماری بروسلوز در دام­های استان لرستان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می­دهد که بیماری بروسلوز در سه گونه نشخوارکننده (شامل گاو، گوسفند و بز) استان لرستان از شیوع بالایی (22%) برخوردار می­باشد. بیشترین میزان شیوع بروسلوز در شیرگوسفند، بز و گاو به ترتیب 6/25% ، 5/23% و 3/21% تعیین شد. بروسلا آبورتوس گونه غالب در شیر بدست آمده از نشخوارکنندگان در استان لرستان می باشد. سوش واکسنی Rev.1 به میزان بالایی (5/7%) در شیر گوسفند و بز دفع می­شود. به طور کلی شیر غیر پاستوریزه به عنوان یک تهدید علیه بهداشت عمومی در استان لرستان معرفی می­گردد، هم چنین انجام مطالعات گسترده­تر و اصلاح روش­های موجود در کنترل و ریشه­کنی بیماری بروسلوز بایستی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Epidemiological investigation of animal brucellosis in Lorestan province

نویسندگان [English]

  • Heidar Rahimi 1
  • Khatereh kafshdouzan 2
  • Hamid Staji 3
  • Zahra Kakolvand 4
1 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan, Iran
2 Department of pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan, Iran
3 Semnan university
4 Graduated professional doctor of veterinary medicine from Shahid Chamran Faculty of Veterinary Medicine, Ahvaz
چکیده [English]

Prevention, control and eradication of brucellosis in areas where the disease is endemic requires sufficient epidemiological information to apply policies. The present study was conducted with the aim of epidemiological investigation of brucellosis among the ruminant population of Lorestan province. In this cross-sectional descriptive study, all studies related to brucellosis in livestock were analyzed in Lorestan province. The results obtained from this study show that brucellosis has a high prevalence (22%) in three ruminant species (including cows, sheep and goats) of Lorestan province. The highest prevalence of brucellosis in sheep, goat, and cow milk was determined to be 25.6%, 23.5%, and 21.3%, respectively. Brucella abortus is the predominant species in milk obtained from ruminants in Lorestan province. Rev. 1 vaccine strain is excreted to a high extent (7.5%) in sheep and goats' milk. In general, unpasteurized milk is introduced as a threat to public health in Lorestan province. More extensive studies should be conducted, and existing methods of controlling and eradicating brucellosis should be modified. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brucellosis
  • Lorestan province
  • Milk
  • Ruminant