بررسی اثر ضد دردی پلاسمای غنی از پلاکت خودی در محل برداشت سر استخوان فمور در خرگوش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان ،سمنان ، ایران

3 متخصص جراحی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 ..................

چکیده

جراحی برداشت سر استخوان ران (FHO)، تماس بین سر استخوان ران و استابولوم را محدود می­نماید و با تشکیل بافت فیبروزی متراکم اجازۀ تشکیل مفصل کاذب فیبروزی را در محل می­دهد. پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) شامل پلاکت­ها، فاکتورهای رشد و سیتوکین­ها می باشد که در کاهش درد مفاصل و بهبود سریعتر بافت اسکلتی-عضلانی دخیل هستند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضد دردی پلاسمای غنی از پلاکت در محل برداشت سر استخوان ران در خرگوش می­باشد. در این مطالعه 18 راس خرگوش نژاد سفید نیوزلندی، در دو گروه 9 تایی کنترل و درمان مورد مطالعه قرار گرفت. از قلب هر خرگوش به صورت جداگانه شش سی­سی خون گرفته شده و در لوله­های حاوی ضدانعقاد سدیم سیترات ریخته شد. جهت تهیه PRP، سانتریفیوژ اولیه با 1600 rpm به مدت 10 دقیقه و سانتریفیوژ ثانویه با 2000 rpm به مدت 10 دقیقه انجام شد و سپس با افزودن CaCl2، فعال گردید. بعد از بیهوشی کامل، از رهیافت رأسی-جانبی نسبت به تروکانتر بزرگ استخوان ران، عمل برداشت سر استخوان ران انجام گرفت. در گروه کنترل، موضع با نرمال­­سالین و گروه درمانی نیز با PRP پر شد. در نهایت کپسول مفصلی، عضلات و پوست به روش معمول بخیه گردید. گروه­های مورد مطالعه با استفاده از سیستم گلاسکو تحت بررسی علائم درد و لنگش قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی­ها، در گروه درمان شده با PRP نسبت به گروه کنترل، درد به طور معنی داری کاهش داشت و در نتیجه می توان بیان داشت که استفاده از PRP در موضع جراحی­های ارتوپدی می­تواند با کاهش درد منجر به استفاده سریع تر از اندام توسط بیمار شده و به برگشت بیمار به شرایط طبیعی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the analgesic effect of platelet-rich plasma in the femoral head and neck excision in rabbits

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Gharibi 1
  • Yousefi, M.H. 2
  • Noushin Ghazaleh 3
  • Majid Masoudifard 4
  • Mahmood Ahmadi-hamedani 5
1 . D.V.M Graduate, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan, Iran
2 Department of basic sciences , Faculty of veterinary Medicine , Semnan University , Semnan- iran .
3 Veterinary Surgeon, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan, Iran
4 Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
5 .......................
چکیده [English]

The Femoral head and neck osteotomy (FHO) limits the contact between the femoral head and the acetabulum, and with the formation of dense fibrous tissue, allows the formation of a fibrous pseudo-joint in place. Platelet-rich plasma (PRP) contains platelets, growth factors and cytokines, which are involved in reducing joint pain and faster recovery of skeletal-muscular tissue. The purpose of this study is to investigate the analgesic effects of platelet-rich plasma in femoral head and neck ostectomy in rabbits. In this study, 18 New Zealand white rabbits were studied in two groups (n=9). Blood (6 ml) was taken from the heart of each rabbit separately and poured into tubes containing sodium citrate anticoagulant. To prepare PRP, primary centrifugation was performed at 1600 rpm for 10 minutes and secondary centrifugation at 2000 rpm for 10 minutes, and then it was activated by adding CaCl2. After complete anesthesia, femoral head removal was performed. In treated and control groups, the surgical site filled with PRP and normal saline, respectively. Finally, the joint capsule, muscles and skin were sutured in a routine manner. The studied groups were examined for symptoms of pain and lameness using the Glasgow system. Based on the results, in the PRP treated group compared to the control group, pain was significantly reduced, and as a result, it can be stated that the use of PRP in orthopedic surgeries can reduce pain. It leads to faster use of the organ by the patient and helps the patient return to normal conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PRP
  • FHO
  • Visual pain score