گزارش یک مورد آدنوکارسینومای غدد در سگMeibomian

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 225-225

ریحانه صفایی*عباس توسلی,جواد جوانبخت,رادمهر شفیعی,الناز الهی راد


بررسی سرواپیدمیولوژی آنفلوانزا در سگهای ارجاع شده به درمانگاه دانشکده دامپزشکی شیراز

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 226-226

محمد عباس زاده حصیری*، سعید نظیفی،زهرا حسامی، مریم انصاری لاری


مقایسه آثار پاتولوژیک ایجاد شده در مسمومیت با کلریدکادمیوم در ارگان های لنفاوی جوجه های گوشتی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 227-227

عباس جواهری وایقان*1 ، محمد جواد قراگزلو2؛ رضا نیکبخت بروجنی3 ، جمیله سالار آملی4 ،زهرا عبدالهی5


فون کنه های سخت گوسفند و بز در برخی مناطق استان مازندران، ایران

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 229-229

الهه ابراهیم زاده*، فاطمه پژوم، پرویز شایان، صدیقه نبیان، عباس گرامی


تغییر جمعیت کنه ها ی موجود بر روی گوسفند و بز منطقه ییلاق سوادکوه مازندران

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 229-229

فاطمه پژوم، الهه ابراهیم زاده*، صدیقه نبیان، پرویز شایان، امین بخشانی


وضعیت بیماری یون بر اساس ضایعات ماکروسکوپی و هیستوپاتولوژیکی در گوسفندان کشتار شده در نجف آباد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 230-230

حسین نورانی1 ، مهدی سلیمی2، عبدالله مرادی پردنجانی 2و *


بررسی میزان شیوع سقط جنین سالمونلایی در گوسفندان استان چهار محال و بختیاری

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 231-231

شبنم هاشمی1و*،محمد رضا محزونیه 2،فاطمه یک تنه 3،نریمان شیخی4


بررسی تعداد وعلل ضبط لاشه طیور کشتار شده در کشتارگاه صنعتی گلچین طیور سمنان و زیان اقتصادی ناشی از آن در مدت6 ماه اول سال 1391

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 232-232

علی کنشلو1 ،سید رسول رستمی لیما2، احسان پور افشار2؛ فائزه اسدی3،*،محمد صادق قدرتی3


تشخیص و بررسی پراکندگی آمیلوئیدوز AA و آمیلوئیدوز AL در طحال و کلیه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 233-233

نیما عبدی خورسند1و* ، دکتر عباس توسلی2


ارزیابی کیفیت شیمیایی ماهیان حلوا سفید منجمد بسته بندی شده در شرایط خلاء

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 234-234

مهدی زارعی1، *، علی فضلآرا1، دنیا جمالالدین2


ارزیابی کیفیت میکروبی ماهیان شیر منجمد بسته بندی شده در شرایط خلاء

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 234-234

مهدی زارعی1، *، علی فضلآرا1، دنیا جمالالدین2


ارزیابی کیفی شیر خام ارجاعی به آزمایشگاه از نقطه نظر بار میکروبی و تعداد سلولهای سوماتیک

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 235-235

جواد گودرزی، جهانبخش پروانه، نسیم رومانی، فرناز هاشم پور


معرفی محیط کشت جدید بر پایه ضایعات آبزیان به منظور کشت میکروارگانیسمها

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 235-235

رضا صفری1و*، محمود رضا اویسی پور2، زهرا یعقوب زاده 3، پوریا اویسی پور4


بررسی آلودگی به تریپانوزوما اوانسی و میزان شیوع آن در شتران شهرستان سمنان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 236-236

محمود احمدی همدانی1*، خسرو قزوینیان2، محمد مهدی درویشی 3؛ عباس جواهری وایقان 1، محمد علی معصوم4، مصطفی کرکه آبادی4، اعظم رامشگر4


ارزیابی میزان هیستامین در انواعی از پنیرهای سنتی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 237-237

مهدی زارعی1 ، امیرحسام جمنژاد2، *


بررسی تعداد سلول های سوماتیک در شیر مخزن برخی از گاوداری های استان فارس

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 237-237

سعید حسین زاده3، رضا خرمی4، سید شهرام شکرفروش5


گزارش آلودگی به کاندیدا آلبیکنس (Candida albicans) در یک سنجاب ایرانی (Sciurus anomalus)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 238-238

نادی معاذی1و*، وحید محمدی 2، امید مرادی3