تعداد مقالات: 796
1. بیماری‌های کرمی حیوانات و راه‌های مختلف تشخیص آن ها بخش دوم: روش‌های غیر انگل‌شناسی

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 5-19

بهنام مشگی؛ علی اسلامی؛ محمد رضا سلیمی بجستانی؛ فاطمه جالوسیان


2. مطالعه آلودگی انگلی پوست و آبشش کپورماهیان دندان دار زنده زا(Poecilliid)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-12

سارا مهدی زاده مود؛ محمد رضا سلیمی بجستانی


3. موانع و راهکارها برای توسعه شتر در ایران

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-8

- نیاسری نسلجی، ا.


4. بررسی رابطه بین تعداد کرم بالغ و تعداد تخم در گرم مدفوع گوسفندان آلوده به دیکرو سلیوم دندریتیکوم

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 9-16

علی اسلامی؛ یعقوب فیروزوند؛ سعید بکایی؛ هادی رونقی


5. بیماری های کرمی حیوانات و راه های مختلف تشخیص آن ها بخش اول:روش های تشخیص انگل شناسی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 85-93

علی اسلامی؛ بهنام مشگی؛ سید حسین حسینی


6. مقایسه دو روش نات اصلاح شده (Modified Knott test) و سرم‌شناسی(ELISA antigen test) در تشخیص دیروفیلاریا ایمیتیس

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 87-96

سید حسین حسینی؛ عبدلعلی ملماسی؛ مهدی آرامون


8. شرایط پذیرش و نگارش مقالات

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390


9. فهرست مطالب

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391


11. فهرست مطالب

دوره 5، شماره 1، بهار 1392


14. بررسی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در سگ‌های ولگرد استان‌های قزوین، گیلان و مازندران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398

الهه ابراهیم زاده؛ سارا خلیلی؛ روح الله فتاحی؛ عباس گرامی صادقیان؛ محمد باقر آهو


15. شرایط پذیرش و نگارش مقالات

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-3


16. مدل کاربردی رفاه شتر با تکیه بر رفتارشناسی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-20

- اکبرین، ح.1، صوفی زاده، پ.2*.


18. ارزیابی روش الایزای نقطه ای در تشخیص دیکروسلیازیس در گاو

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 17-25

بهنام مشگی؛ مهیار فرید خمامی؛ سید حسین حسینی؛ شیما پوراکبری


20. فهرست مطالب

دوره 5، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 72-72


21. تشخیص کریپتوسپوریدیوزیس در سگ‌های خانگی شهر کرمان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 95-103

محمد میرزائی؛ آتنا رمضانپور


22. اثر حرارت محیط بر فعالیت ترشحی و ساختار بافتی غده تیروئید در گوسفند

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 97-110

آریا رسولی؛ محمد طاها جلالی؛ محمد نوری؛ بابک محمدیان؛ هامون براتی


23. فهرست مطالب

دوره 3، شماره 1، تابستان 1390


24. فهرست مطالب

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390


25. فهرست مطالب

دوره 4، شماره 2، پاییز 1391