گزارش یک مورد کارسینوم سلول های سنگفرشی ناحیه میان دو راه (Perineum) در گاو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

یک گاو ماده 5 ساله با تاریخچه شکل گیری یک توده نامنظم، گل کلمی و السراتیو در ناحیه میان دوراه (perineum) به بیمارستان تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار ارجاع داده شد. توده بافت توموری که در سمت چپ ناحیه (perineum) قرار گرفته بود به دیواره سمت چپ vulva و anus امتداد یافته و این دو قسمت را هم درگیر کرده بود. توده توموری توسط جراح از پایه برداشته شد. سطح خارجی آن کاملا سیاه رنگ، ناصاف و السراتیو و سطح مقطع قهوه ای - خاکستری با کانون های چرک و قوامی گوشتی و نسبتا سفت مشاهده گردید. شکل گیری توده توموری از 3 ماه قبل از ارجاع به کلینیک آغاز و به تدریج افزایش سایز پیدا کرده بود. غدد لنفاوی اطراف نرمال بودند و مدرکی مبنی بر لزیون های جلدی دیگر یا متاستاز به اندام های دیگر مشاهده نشد. مطالعات هیستوپاتولوژیک حضور کارسینوم سلول های سنگفرشی به خوبی تفکیک و تمایز یافته که در آن ها سلول ها در حلقه های متحدالمرکز قرار گرفته و کانون مرکزی متشکل از کراتین بدون سلول تحت عنوان مروارید کراتینی "KeratinPearl" را احاطه کرده بودند، مشاهده شد.
سلول های توموری، بزرگ، دارای سیتوپلاسم ائوزینوفیلیک فرارون با هسته های هیپرکروماتیک نسبتا بزرگ مشاهده شدند . سلول های توموری هیپرکروماتینیزم و اشکال میتوز را در نواحی بسیاری نشان دادند. بر اساس خصوصیات هیستوپاتولوژیک، تومور مذکور یک SCC تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perineal Squamous Cell Carcinoma in a Cow: A case Report

نویسنده [English]

  • Keivan Jamshidi
چکیده [English]

A 5-year old female cow with history of an irregularly shaped and cauliflower-like ulcerated mass was presented to the specialized veterinary hospital, IAU Garmsar Branch. The tumor mass tissue which was located at the left region of the perineum was extended to the right aspect of the vulva and anus and could affected these two regions. The mass was excised from the base by surgeon. The external surface of the mass was completely black, coarse and ulcerative, but on cut surface it appeared grayish-brown with focal purulent areas and fleshy texture and approximately consolidated. The tumor mass tissue formation appeared 3 months earlier to presentation yo clinic as a small neoplastic tissue, and gradually increased in size. The peripheral lymph nodes were normal and there was no evidence of another cutaneous lesion or of metastasis to other organs. Histopathologic examination revealed a well differentiated squamous cell carcinoma in which cells were located in centrifugal circles and surrounding a central acellular pearl of keratin "KeratinPearl" .The tumor cells were large and had an abundant eosinophilic cytoplasm with slightly enlarged hyperchromatic nuclei. They have produced large amounts of keratin, resulting in the formation of extracellular keratin pearls. Tumor cells showed hyperchromatism and mitotic figures in many areas. Based on histopathological characteristics the tumor was diagnosed as squamous cell carcinoma.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cow
  • perineum
  • squamous cell carcinoma