بررسی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در سگ‌های ولگرد استان‌های قزوین، گیلان و مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 گروه انگل‌شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 گروه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

4 گروه انگل‌شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

5 گروه انگل‌شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران

چکیده

کریپتوسپوریدیوزیس بیماری روده­ ای است که از راه دهانی - مدفوعی انتقال می­ یابد و سبب اسهال و حتی مرگ در حیوانات و انسان­ های دارای نقص سیستم ایمنی می­ گردد. در بررسی حاضر نمونه مدفوع به طور مستقیم از راست روده 85 قلاده سگ ولگرد (52 قلاده سگ نر و 33 قلاده سگ ماده) درسنین 6 تا 12 ماه به صورت تصادفی جمع آوری شد. اووسیست­ ها در ابتدا توسط روش رسوبی فرمالین اتر تغلیظ گردیدند، سپس جهت شناسایی میکروسکوپی از رنگ آمیزی ذیل نلسون اصلاح شده استفاده گردید. تک یاخته کریپتوسپوریدیوم در یک نمونه از مجموع 85 نمونه مدفوع مورد بررسی شناسایی شد و شیوع آلودگی در سگ­ های ولگرد تحت مطالعه 1.1 درصد اعلام گردید. با توجه به شیوع پایین این تک یاخته در سگ ­های ولگرد مناطق شمالی ایران و توجه به این نکته که سگ­ ها اکثرا به گونه کریپتوسپوریدیوم کنیس آلوده ­اند، در حالی که سهم بیشتر موارد کریپتوسپوریدیوزیس انسانی را کریپتوسپوریدیوم پاروم و کریپتوسپوریدیوم هومینیس رقم می­ زند، نشان می­ دهد ریسک انتقال زئونتیک کریپتوسپوریدیوم از سگ ­های ولگرد به انسان در مناطق مطالعه شده در این بررسی بالا نیست. با این وجود با توجه به اهمیت این تک یاخته در انسان ­های دارای نقص ایمنی، توجه به اقدامات پیشگیری­ کننده لازم می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the Cryptosporidium infection among stray dogs in Ghazvin, Guilan and Mazandaran provinces

نویسندگان [English]

  • Elahe Ebrahimzadeh 1
  • sara khalili 2
  • Roohollah Fattahi 3
  • Abaas Gerami Sadeghian 4
  • Mohammad Bagher Ahoo 5
1 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
3 Department of Parasitology, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
5 Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
چکیده [English]

Cryptosporidiosis is a gastro-intestinal disease that cause diarrhea or even death in immunodeficient humans and animals. In this study, 85 stray dogs )52 male and 33 female) faecal samples were randomly collected directly from rectum ranging of with ages between 6-12 month. Cryptosporidium oocysts were concentrated by using the formalin ether sedimentation method followed by the modified Ziehl-Neelsen staining technique. 1 out of 85 stool samples were positive for the presence of Cryptosporidium. The prevalence rate of cryptosporidiosis between stray dogs was 1.1%. The low outbreak of Cryptosporidium in stray dogs in the studied areas and the fact that dogs are mainly infected with C.canis unlike humans who are mostly infected with C.parvum and C.huminis indicate that the risk of transferring the disease from stray dogs to humans in this research isn’t high. However, due to the importance of this protozoa in immunocompromised humans, preventive measures should be paid attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Cryptosporidium
  • Stray dogs
  • Iran