موضوعات = تخصصی
ردیابی مولکولی ویروس عامل بیماری مارک درطیورگوشتی کشتار شده درکشتارگاه شهرستان سمنان

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401

10.22075/jvlr.2023.30371.1066

فرزاد جعفری؛ خاطره کفشدوزان؛ آرش قلیانچی لنگرودی؛ سیدحسام الدین عمادی چاشمی


مطالعه هیستومورفومتریک تاثیر ال-کارنیتین بر آسیب بیضه ناشی از مصرف اتانول در رت

دوره 13، شماره 2، مهر 1400، صفحه 127-139

10.22075/jvlr.2023.30486.1067

محمد آقایی؛ سید جواد احمدپناهی؛ حمیدرضا محمدی؛ محمد حسن یوسفی؛ سعیده نعیمی


بررسی شیوع آلودگی به ترماتودهای کبدی( فاسیولا و دیکروسلیوم ) در دام‌های کشتار شده در کشتارگاه صنعتی سنندج

دوره 13، شماره 2، مهر 1400، صفحه 183-190

10.22075/jvlr.2023.28104.1058

سهیلا اخزری؛ آرام شریفی؛ محمد سینا عباس زاده؛ مبین جلیلیان؛ هیرو قادری؛ عطیفه حسین زاده