کلیدواژه‌ها = کرمان
تشخیص مولکولی آلودگی به مایکوپلاسما هموفلیس در جمعیت گربه های ولگرد شهرکرمان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 87-87

بهارک اختر دانش1، سمیرا حسینی هوشیار2*، الهه معینی2، زهرا همتی3


شناسایی گونه های مختلف کلستریدیوم طیور گوشتی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 91-91

ندا شهدادنژاد1*، محمد رضا محمدآبادی2، مجید عزتخواه3


جداسازی موراکسلا (Moraxella spp.) از یک رأس گوساله ی مبتلا به بیماری چشم صورتی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 127-127

مازیار جاجرمی1 ،*، علی اصغر مظفری2؛ زینب عبیری1، مسعود مقدس زاده1، رضا قنبرپور3


شناسایی و تشخیص فراوانی گونه های آیمریا در بزهای کشتار شده در کشتارگاه کرمان به روش مک ماستر

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 128-128

محسن فلاحی1*، سعیدرضا نوراللهی فرد 2، رضا خیر اندیش2، زینب یادگاری1


تعیین فون کنه های سخت نشخوارکنندگان اهلی در منطقه جیرفت و کهنوج ، استان کرمان، ایران

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 145-145

امین بخشانی، زهرا جهانی، ندا عسگری، فاضله اعتبار، الهه ابراهیم زاده


بررسی ضایعات هیستوپاتولوژی ماهیان زینتی آلوده به انگل لرنه آ در استان کرمان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 174-174

محمد میرزایی1، رضا خیراندیش1، حسین خوند2، امیر ستاری3، سمانه انوشه4*


بررسی آلودگی به تک یاخته توکسوپلاسما گوندی در گربه های ولگرد شهر کرمان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 175-175

رویا صالح1*، سکینه بیگی1، سعید رضا نورالهی فرد2


جداسازی نوکاردیا (Nocardia spp) از ریه ی گوسفند

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 178-178

زینب عبیری1*، رضا خیراندیش2، مسعود مقدس زاده1؛ مازیار جاجرمی1، رضاقنبرپور2


تشخیص Macrorhabdus ornithogaster در پرندگان زینتی ارجاعی به دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 183-183

دکتر هادی توکلی1، سمانه نوری گوشکی2* ، علی اکبر رضایی3


گزارش آلودگی شدید یک قطعه پلیکان به نماتود کونتراسکوم

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 197-197

محمد حسین رادفر1، حمید رضا فرودی2*، نسیم کوثری2؛ حسین خوند2، الهام فرودی3، جواد خدری2


جداسازی و شناسایی نماتود کاپیلاریا کودین فلاتا از یک قطعه پلیکان تلف شده در باغ پرندگان کرمان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 198-198

حسن شریفی یزدی1، حمید رضا فرودی2*، نسیم کوثری2، الهام فرودی3، حسین شایق3


تعیین فراوانی باکتری های وروتوکسیژنیک اشریشیاکلی در مدفوع گاو در شهر کرمان

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 53-60

10.22075/jvlr.2017.826

محمد خلیلی؛ شهلا منصوری؛ ملیحه افضلی؛ محمد رضا محمد آبادی


تشخیص کریپتوسپوریدیوزیس در سگ‌های خانگی شهر کرمان

دوره 1، شماره 2، دی 1388، صفحه 95-103

10.22075/jvlr.2017.799

محمد میرزائی؛ آتنا رمضانپور


بررسی تغییرات میزان کلسیم سرم خون در گله های گاو اطراف شهرستان کرمان

دوره 1، شماره 1، مهر 1388، صفحه 61-68

10.22075/jvlr.2017.796

علی اصغر مظفری؛ مطهره خوش کام؛ مریم طالبیان