کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 39
26. بررسی آلودگی کرمی لوله گوارش کبوتر چاهی شهرستان ایلام

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 212-212

علی اسلامی1، هومن رونقی1 ،مریم نظربیگی1و*


27. تنوع الگوی پروتئینهای بدنی دیکروسلیوم دندریتیکم در نشخوارکنندگان ایران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 216-216

پانتهآ اردهالی1 * بهنام مشگی2


28. بررسی آزمایشگاهی میزان مس در خون گوسفندان شهرستان سقز و بررسی اثرآنتاگونیستی عناصر موجود درخاک و گیاهان بر غلظت مس در خون گوسفندان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 219-219

حجت علیزاده ممقانی1*، سعدی امینی2؛ جوادچراغی 3، کامبیز وثوقی 4، هادی واثقی راد5


30. گزارش آلودگی به کاندیدا آلبیکنس (Candida albicans) در یک سنجاب ایرانی (Sciurus anomalus)

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 238-238

نادی معاذی1و*، وحید محمدی 2، امید مرادی3


31. تعیین ترادف نوکلئوتیدی جایگاهCOI در کنه ری پی سفالوس (بوافیلوس) آنولاتوس استان مازندران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 238-238

هومن رونقی۱، صدیقه نبیان2*، الهه ابراهیم زاده۲، پرویز شایان2


32. اولین گزارش کک لپتوپسیلا آتیوپیکوس آتیوپیکوس در ایران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 248-248

محمد مهدی درویشی1، محمد رضا یوسفی2 ، عماد چنگیزی1؛ محمد تقی رحیمی3، سید رسول رستمی لیما1


33. اولین گزارش در باره تشخیص میازیس در لاک پشت مهمیزدار (Testudo graeca) در ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 103-108

عماد احمدی آرا؛ محمد رجبلو؛ صدیقه نبیان


34. اثر سولفات مس و فرمالین بر پارامترهای خونی ماهی بنی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 109-116

ناهید یادگار؛ مهران جواهری بابلی؛ امیر ستاری؛ امیر پرویز سلاطی


36. بهینه سازی آزمایش های ارزیابی اسپرم های منجمد گاو

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 135-145

قدرت الله محمدی؛ حامد مهدیون؛ سعد گورانی نژاد؛ غلامحسین خواجه؛ محمد مشکورزاده


37. بررسی باکتری شناختی بستنی های سنتی در مراکز تولید و توزیع شهرستان رشت در بهار سال 1388

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 141-150

آراسب دباغ مقدم؛ سکینه مدد جیرهنده؛ حسام الدین اکبرین؛ نسطونا قنبری سقرلو


39. تشخیص آناپلاسما اوویس بر اساس ژن 16S rRNA با روش PCR-RFLPدر گوسفندان قسمت مرکزی ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 27-37

وحید نعمان؛ پرویز شایان؛ امیر حسین شاهمرادی