بهینه سازی آزمایش های ارزیابی اسپرم های منجمد گاو

نویسندگان

چکیده

خلاصه ضایعات متعدد اسپرم ها طی انجماد و ذوب شدن باعث کاهش باروری آنها می شود. بنابراین ارزیابی این روند از اهمیت بسزایی برخوردار است. آزمایش های معمولی ارزیابی اسپرم ها در اکثر موارد برای ارزیابی اسپرم های منجمد مناسب نیستند؛ در نتیجه، اصلاح این ازمایش ها ضروری است. مهمترین ارزیابی اسپرم های منجمد عبارتند از: آزمایش درصد تحرک اسپرم، تعداد اسپرم های زنده و مرده، آزمایش ارزیابی غشاء پلاسمایی اسپرم، آزمایش ارزیابی آکروزوم اسپرم و بررسی میزان ناهنجاری های ساختاری اسپرم. هدف از این مطالعه اصلاح و بهینه سازی روش های ارزیابی اسپرم های منجمد ذوب شده می باشد.: .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modified methods for evaluation of bull frozen-thawed sperm

چکیده [English]

AbstractDamages of sperms following cryopreservation reduce fertility rate of sperm. Therefore evaluation of frozen-thawed sperm is important to assess of fertility rate of the sperm. Routine methods used for evaluation of sperms are not suitable for frozen sperm. Hence modifying of these methods is essential. The most important of assessing of frozen-thawed sperm are rate of motility test, number of dead and alive sperms, assess of acrosome and plasma membrane of sperm, and rate of morphological abnormalities of sperm. The aim of this study was modifying techniques to evaluate quality of frozen-thawed sperm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modified
  • Evaluation
  • frozen-thawed sperm
  • Cattle
  • Iran