کلیدواژه‌ها = -
تعداد مقالات: 19
1. گزارش یک مورد بیماری پدیکولوزیس در سگ

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 230-230

محمد رضا شریعت


2. گزارش درمانگاهی یک مورد شکاف کام سخت و نرم (ثانویه) مادرزادی در یک قلاده بچه گربه نر نژاد پرشین

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 157-157

- سعید حیدریان1، حمیدرضا جهانی*2، تارا نظری3، پگاه طاهری4، مهدی صدقی5، سجاد رضایی6


3. بررسی مولکولی میزان آلودگی به توکسوپلاسما گوندی در گوشت چرخ کرده غیر بسته بندی عرضه شده در سطح شهر سمنان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 184-184

بهار شمشادی


4. گزارش شیوع Hadjelia truncata در کبوترهای یک مرکزنگهداری در یزد

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 158-158

- مریم رسولی2، محمد خدادی*1، عباس اولیاء اردکانی1، سعید منتظری1


5. هپاتیک آنسفالوپاتی در یک راس اسب نژاد عرب

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 108-108

- زهرا صافیزاده1*، امیر سعید صمیمی1


6. مطالعه گذشته نگر بر روی رادیوگراف های اخذ شده از گربههای تروماتیک ارجاعی به بیمارستان دام های کوچک دانشگاه تهران

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 210-210

سیدسینا نعیمایی موسوی


7. گزارش وقوع آبله در گله ی قرقاول شهرستان کردکوی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 162-162

- همایون مقدم


8. گزارش وقوع IBH در گله ی گوشتی شهرستان گرگان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 155-155

- همایون مقدم*1، دکتر هادی حق بین نظری پاک2، دکتر سید محمد حسینی 3، دکترسجاد فاریابی4


9. گزارش بالینی عارضه سیالوسل غده بزاقی زیرزبانی (رانولا) در یک قلاده گربه موکوتاه اهلی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 130-130

- بهادر بردشیری1 ، بنیامین مارامائی*2 ، محمد کاویانی2


10. گزارش درمانگاهی یک مورد Apocrine ductal carcinoma در یک قلاده سگ نژاد مخلوط و بررسی هیستوپاتولوژیک آن

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 158-158

- حمیدرضا جهانی*1، شهاب رمضان پور2، سعید حیدریان 3، بهران زمانی راد4، پرویز نوشیروانی5


11. گزارش درمانگاهی، آسیب شناسی و ایمنوهیستوشیمی یک مورد فیبروسارکوم کبدی در سگ

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 119-119

- آرمین مسلمی پور1* ، پژمان مرتضوی2


12. تاثیر میدان مغناطیسی بر بافت قلب موش سوری

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 133-133

- فاطمه سادات موسوی1* ، مروارید کریمی 1 ، محمد شادخواست2


13. مطالعه ی کالبدشناسی و بافت شناسی بصل النخاع و نخاع شترمرغ آفریقایی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 92-92

- معصومه احمدی1،*، محمد ابراهیم اکبری2، عباس جمشیدیان3


14. آلرژی در حیوانات و انسان: درماتیت آتوپیک

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 236-236


15. بهبود تغذیه به منظور بهینه کردن بهره ی بیولوژیک از شتر

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 167-167

محبوبه فلاح مهرآبادی


16. گزارش وقوع هیستومونیازیس در گله ی کبک شهرستان گمیشان استان گلستان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 162-162

- همایون مقدم*


17. گزارش جراحی فک بالا به دنبال توده ی نئوپلاستیک

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 170-170

انیسه ساجده


18. اثر پماد پستانی اسانس آویشن شیرازی بر ورم پستان تحت بالینی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در گاوهای شیری

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 233-233

حسین هراتی فرزقی


19. بررسی شیوع آلودگیهای کرمی در کشتارگاههای صنعتی استان سمنان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 237-237

سیده فاطمه عمادی