کلیدواژه‌ها = -
گزارش درمانگاهی، آسیب شناسی و ایمنوهیستوشیمی یک مورد فیبروسارکوم کبدی در سگ

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 119-119

10.22075/jvlr.2018.3198

- آرمین مسلمی پور1* ، پژمان مرتضوی2


گزارش بالینی عارضه سیالوسل غده بزاقی زیرزبانی (رانولا) در یک قلاده گربه موکوتاه اهلی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 130-130

10.22075/jvlr.2018.3221

- بهادر بردشیری1 ، بنیامین مارامائی*2 ، محمد کاویانی2


تاثیر میدان مغناطیسی بر بافت قلب موش سوری

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 133-133

10.22075/jvlr.2018.3226

- فاطمه سادات موسوی1* ، مروارید کریمی 1 ، محمد شادخواست2


گزارش وقوع IBH در گله ی گوشتی شهرستان گرگان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 155-155

10.22075/jvlr.2018.3268

- همایون مقدم*1، دکتر هادی حق بین نظری پاک2، دکتر سید محمد حسینی 3، دکترسجاد فاریابی4


گزارش درمانگاهی یک مورد شکاف کام سخت و نرم (ثانویه) مادرزادی در یک قلاده بچه گربه نر نژاد پرشین

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 157-157

10.22075/jvlr.2018.3273

- سعید حیدریان1، حمیدرضا جهانی*2، تارا نظری3، پگاه طاهری4، مهدی صدقی5، سجاد رضایی6


گزارش درمانگاهی یک مورد Apocrine ductal carcinoma در یک قلاده سگ نژاد مخلوط و بررسی هیستوپاتولوژیک آن

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 158-158

10.22075/jvlr.2018.3274

- حمیدرضا جهانی*1، شهاب رمضان پور2، سعید حیدریان 3، بهران زمانی راد4، پرویز نوشیروانی5


گزارش شیوع Hadjelia truncata در کبوترهای یک مرکزنگهداری در یزد

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 158-158

10.22075/jvlr.2018.3275

- مریم رسولی2، محمد خدادی*1، عباس اولیاء اردکانی1، سعید منتظری1


گزارش وقوع آبله در گله ی قرقاول شهرستان کردکوی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 162-162

10.22075/jvlr.2018.3329

- همایون مقدم


گزارش وقوع هیستومونیازیس در گله ی کبک شهرستان گمیشان استان گلستان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 162-162

10.22075/jvlr.2018.3330

- همایون مقدم*


بهبود تغذیه به منظور بهینه کردن بهره ی بیولوژیک از شتر

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 167-167

10.22075/jvlr.2018.3340

محبوبه فلاح مهرآبادی


گزارش جراحی فک بالا به دنبال توده ی نئوپلاستیک

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 170-170

10.22075/jvlr.2018.3345

انیسه ساجده


مطالعه گذشته نگر بر روی رادیوگراف های اخذ شده از گربههای تروماتیک ارجاعی به بیمارستان دام های کوچک دانشگاه تهران

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 210-210

10.22075/jvlr.2018.3589

سیدسینا نعیمایی موسوی


گزارش یک مورد بیماری پدیکولوزیس در سگ

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 230-230

10.22075/jvlr.2018.3705

محمد رضا شریعت


اثر پماد پستانی اسانس آویشن شیرازی بر ورم پستان تحت بالینی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در گاوهای شیری

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 233-233

10.22075/jvlr.2018.3711

حسین هراتی فرزقی


بررسی شیوع آلودگیهای کرمی در کشتارگاههای صنعتی استان سمنان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 237-237

10.22075/jvlr.2018.3719

سیده فاطمه عمادی