کلیدواژه‌ها = -
تعداد مقالات: 19
1. مطالعه ی کالبدشناسی و بافت شناسی بصل النخاع و نخاع شترمرغ آفریقایی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 92-92

- معصومه احمدی1،*، محمد ابراهیم اکبری2، عباس جمشیدیان3


2. هپاتیک آنسفالوپاتی در یک راس اسب نژاد عرب

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 108-108

- زهرا صافیزاده1*، امیر سعید صمیمی1


3. گزارش درمانگاهی، آسیب شناسی و ایمنوهیستوشیمی یک مورد فیبروسارکوم کبدی در سگ

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 119-119

- آرمین مسلمی پور1* ، پژمان مرتضوی2


4. گزارش بالینی عارضه سیالوسل غده بزاقی زیرزبانی (رانولا) در یک قلاده گربه موکوتاه اهلی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 130-130

- بهادر بردشیری1 ، بنیامین مارامائی*2 ، محمد کاویانی2


5. تاثیر میدان مغناطیسی بر بافت قلب موش سوری

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 133-133

- فاطمه سادات موسوی1* ، مروارید کریمی 1 ، محمد شادخواست2


6. گزارش وقوع IBH در گله ی گوشتی شهرستان گرگان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 155-155

- همایون مقدم*1، دکتر هادی حق بین نظری پاک2، دکتر سید محمد حسینی 3، دکترسجاد فاریابی4


7. گزارش درمانگاهی یک مورد شکاف کام سخت و نرم (ثانویه) مادرزادی در یک قلاده بچه گربه نر نژاد پرشین

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 157-157

- سعید حیدریان1، حمیدرضا جهانی*2، تارا نظری3، پگاه طاهری4، مهدی صدقی5، سجاد رضایی6


8. گزارش درمانگاهی یک مورد Apocrine ductal carcinoma در یک قلاده سگ نژاد مخلوط و بررسی هیستوپاتولوژیک آن

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 158-158

- حمیدرضا جهانی*1، شهاب رمضان پور2، سعید حیدریان 3، بهران زمانی راد4، پرویز نوشیروانی5


9. گزارش شیوع Hadjelia truncata در کبوترهای یک مرکزنگهداری در یزد

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 158-158

- مریم رسولی2، محمد خدادی*1، عباس اولیاء اردکانی1، سعید منتظری1


10. گزارش وقوع آبله در گله ی قرقاول شهرستان کردکوی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 162-162

- همایون مقدم


11. گزارش وقوع هیستومونیازیس در گله ی کبک شهرستان گمیشان استان گلستان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 162-162

- همایون مقدم*


12. بهبود تغذیه به منظور بهینه کردن بهره ی بیولوژیک از شتر

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 167-167

محبوبه فلاح مهرآبادی


13. گزارش جراحی فک بالا به دنبال توده ی نئوپلاستیک

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 170-170

انیسه ساجده


14. بررسی مولکولی میزان آلودگی به توکسوپلاسما گوندی در گوشت چرخ کرده غیر بسته بندی عرضه شده در سطح شهر سمنان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 184-184

بهار شمشادی


15. مطالعه گذشته نگر بر روی رادیوگراف های اخذ شده از گربههای تروماتیک ارجاعی به بیمارستان دام های کوچک دانشگاه تهران

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 210-210

سیدسینا نعیمایی موسوی


16. گزارش یک مورد بیماری پدیکولوزیس در سگ

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 230-230

محمد رضا شریعت


17. اثر پماد پستانی اسانس آویشن شیرازی بر ورم پستان تحت بالینی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در گاوهای شیری

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 233-233

حسین هراتی فرزقی


18. آلرژی در حیوانات و انسان: درماتیت آتوپیک

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 236-236


19. بررسی شیوع آلودگیهای کرمی در کشتارگاههای صنعتی استان سمنان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 237-237

سیده فاطمه عمادی