گزارش وقوع IBH در گله ی گوشتی شهرستان گرگان

نویسنده

۱) دانشجوی دکتری حرفه ای دامپزشکی /دانشگاه آزاد گرمسار ۲) هیئت علمی و متخصص بهداشت و بیماری های طیور/دانشگاه آزاد گرمسار ۳) هیئت علمی و متخصص آسیب شناسی دامپزشکی/دانشگاه آزاد بابل ۴) دکتری حرفه ای دامپزشکی/دانشگاه آزاد گرمسار

چکیده

مقدمه: هپاتیت همراه با گنجیدگی (IBH) بیماری است که ادنوویروس در ماکیان عامل وقوع آن است.همان طور که ازنام ان پیداست،این بیماری در وهله ی نخست با ضایعات ایجاد شده در کبد مشخص می شود.این مطالعه گزارش وقوع این بیماری را در گله گوشتی در شهرستان گرگان استان گلستان مورد بررسی قرار می دهد. مشاهده بالینی: نمونه ها از یک شیوع با مرگ ناگهانی بالا که از 8 روزگی آغاز شده بود، در کالبدگشایی کبد متورم، شکننده و رنگ پریده و نیز پتشی و اکیموز در کبد مشاهده شد، جمع آوری شد. تعداد 20 نمونه مظنون به IBH از مزرعه ای متشکل از شش سالن واقع در شهرستان گرگان، استان گلستان اخذ گردید و ضایعات کبدی برای بررسی هیستوپاتولوژی جمع آوری شد. بررسی ضایعات ریز بینی شامل حضور گنجیدگی های بازوفیلیک بزرگ و گرد درون هسته ای در هپاتوسیت ها وجود بیماری هپاتیت همراه با گنجیدگی ناشی از آدنوویروس تایید گردید. جمع بندی: به نظر می رسد امنیت زیستی و طراحی و اجرا موازین آن می بایست به عنوان اولین خط دفاعی در برابر بیماری هپاتیت همراه با گنجیدگی ناشی از آدنوویروس نگریسته شود. در پیشگیری از این بیماری رعایت قرنطینه داخلی و خارجی ( با هدف نگه داری ویروس در محدوده های الوده و ممانعت از ورود آن به محدوده های عاری از ویروس) و گند زدایی به عنوان دو رکن اصلی امنیت زیستی بسیار حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -