گزارش درمانگاهی یک مورد Apocrine ductal carcinoma در یک قلاده سگ نژاد مخلوط و بررسی هیستوپاتولوژیک آن

نویسنده

1

چکیده

مقدمه: غدد آپوکرین، غدد اصلی عرق در سگ ها است. گزارش شده است نژادهای گلدن رتریور، کولی، ژرمن شپرد و کوکراسپانیل بیشتر مستعد ابتلا به ضایعات این غدد هستند. ضایعات غدد آپوکرین به انواع مختلفی طبقه بندی می شوند: آدنوم غده آپوکرین، آدنوم مجاری غده آپوکرین، کارسینوم غده آپوکرین، کارسینوم مجاری غده آپوکرین، آدنوم و کارسینوم  غده سرومینوس، آدنوم و کارسینوم غده کیسه مقعدی. کارسینوم های غده آپوکرین به ترتیب 6/0 تا 2/2 و 5/2 تا 6/3 درصد تومورهای پوست در سگ ها و گربه ها را شامل می شوند. Apocrine ductal carcinoma ها توده های چند لوبولی و گاهی کیستی جلدی تا زیرجلدی هستند که از دو لایه سلول اپی تلیال بازوفیلی که سیتوپلاسمی روشن دارند ساخته شده اند. سلولهای مجاور ناحیه ی غشای پایه ممکن است فوزی فرم باشند. در این تومورها تمایز به سلولهای سنگ فرشی نیز ممکن است دیده شود. این تومورها دارای پلئومورفیسم هسته ای و سلولی هستند. این توده ها ظاهری زخمی و پرولیفراتیو داشته، به آرامی رشد می کنند و جراحی درمان انتخابی در آن ها می باشد. روش کار: کیس ارجاعی یک قلاده سگ نر 7 ساله نژاد مخلوط بود که با علائم بی حالی، بی اشتهایی و وجود یک توده کیستیک با ظاهر زخمی بر روی سر مراجعه کرد. به منظور بررسی هیستوپاتولوژیک توده، کیس برای انجام excisional biopsy به بخش جراحی ارجاع شد و تمامی توده به همراه حاشیه ای از بافت سالم اطراف آن برداشته و و نمونه ی تهیه شده در فرمالین 10 درصد فیکس به بخش آسیب شناسی فرستاده شد. بحث و نتیجه گیری: مشاهدات هیستوپاتولوژیک لام تهیه شده از توده مورد نظر حاکی از تکثیر توموری ساختار مجاری غدد عرق با بافت پوششی مکعبی دولایه و ترشحات ائوزینوفیلیک به همراه تغییرات نئوپلاستیک در سلولهای اپیتلیوم مجاری غدد عرق بود. همچنین تغییرات بدخیمی شامل تکثیر توموری سلولهای اپی تلیال، پلئومورفیسم و وجود اشکال میتوزی با درجه بالا مشاهده گردید. . این یافته ها تایید کننده ی Apocrine ductal carcinoma بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -