گزارش شیوع Hadjelia truncata در کبوترهای یک مرکزنگهداری در یزد

نویسنده

1. دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران 2. گروه پاتوبیولوژی آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

Hadjelia truncata یک نماتود اسپیرورید می باشد که دستگاه گوارش پرندگان مختلف را آلوده می کند. سیر تکاملی آن غیر مستقیم و مراحل نابالغ آن در برخی سوسک ها طی می شود. در این گزارش در یک مرکز نگهداری کبوتر در یزد که دارای 60 قطعه کبوتر بود، مواردی از بی اشتهایی و بی حالی مشاهده گردید. 2 کبوتر تلف شدند و لاشه ها به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی سمنان منتقل گردید. پس از بررسی آلودگی بسیار زیاد سنگدان به کرم Hadjelia truncata و تخم کرم های آن در نمونه مدفوع مشاهده شد. پس از بررسی مجدد مرکز، 26 کبوتر آلوده تشخیص داده شده ولی درمان همگانی با فنبندازول انجام گرفته و علائم بهبودی مشاهده گردید. بر اساس این بررسی میزان شیوع آلودگی Hadjelia truncata در این مرکز نگهداری کبوتر %3/43 (%84/55-76/30، با فاصله اطمینان %95) و میزان مرگ و میر %3/3 تخمین زده شد. با توجه به گزارش های اندک آلودگی پرندگان به Hadjelia truncata ولی به نظر می رسد این بیماری می تواند به عنوان خطری جدی با شیوع نسبتا بالا برای پرندگان محسوب شود که نیازمند مطالعات بیشتری در زمینه بیماریزایی و میزبان های واسط بالقوه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -