گزارش وقوع آبله در گله ی قرقاول شهرستان کردکوی

نویسنده

۱) دانشجوی دکتری حرفه ای دامپزشکی /دانشگاه آزاد گرمسار ۲) هیئت علمی و متخصص بهداشت و بیماری های طیور/دانشگاه آزاد گرمسار ۳) هیئت علمی و متخصص آسیب شناسی دامپزشکی/دانشگاه آزاد بابل ۴) دکتری حرفه ای دامپزشکی/دانشگاه آزاد گرمسار

چکیده

مقدمه: آبله یک بیماری ویروسی است. این بیماری بیشتر در نیمچگی به بعد و پس از آن که پرندگان دوران جوجگی را پشت سر گذاشته اند که معمولا به دوصورت جلدی و احشایی(دیفتریک) و یا هردو بروز می کند.عفونت طبیعی به ویروس آبله در قریب به ۹۰۰۰گونه ی پرنده گزارش شده است‌. این بیماری در مزارعی که پرندگان به شکل متراکم و در تماس نزدیک با یکدیگر نگه داشته می شوند، به خصوص در مجموعه های چند سنی فراوانی بیشتری دارد. مشاهده بالینی: با مشاهده علائم بالینی در گله ی تولیدی-پرورشی قرقاول در شهرستان کردکوی، استان گلستان از قبیل جراحات السراتیو و نکروتیک در غشاء مخاطی قسمت های فوقانی دستگاه تنفس و دهان تعداد۲۰ نمونه جهت انجام هیستوپاتولوژی اخذ گردید. بررسی ضایعات ریز بینی شامل هیپرپلازی و هیپرتروفی بافت پوششی و وجود گنجیدگی های داخل سیتوپلاسمی ائوزینوفیلیک، درگیری گله با ویروس آبله را تایید کرد. جمع بندی: اگرچه تا به امروز هیچ درمان اختصاصی موثری برای مقابله با ویروس آبله در سطح مزارع پیشنهاد نشده است اما مهم ترین و موثر ترین اقدام پس از تشخیص ابتلاء گله به ابله واکسیناسون است. اتخاذ تصمیمات مدیریتی از قبیل رعایت موازین امنیت زیستی در پیشگیری از این بیماری حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -