بررسی مولکولی میزان آلودگی به توکسوپلاسما گوندی در گوشت چرخ کرده غیر بسته بندی عرضه شده در سطح شهر سمنان

نویسنده

عضو هیت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

مقدمه :  بیماری توکسوپلاسموز  حیوانات خونگرم  از جمله انسان را در گیر می کند و یکی از شایع ترین انگل های زئونوتیک در سطح جهان می باشد . نتایج الودگی های انسانی به این انگل حاکی از انتقال عمودی (مادر به جنین) و به دنبال بلع اووسیت  موجود در آب ، محیط، گوشت و سایر فراورده های گوشتی به صورت خام ویا نیم پز می باشد . هدف از این مطالعه بررسی مولکولی میزان آلودگی به توکسوپلاسما گوندی در گوشت چرخ کرده غیر بسته بندی عرضه شده در سطح شهر تهران می باشد . روش کار : تعداد 100 نمونه گوشت چرخ کرده با وزن 80 گرم از مراکز عرضه گوشت جمع آوری کرده بطور مجزا یکنواخت سازی  وDNA آن بوسیله کیت شرکت سیناژن  استخراج  شد و پرایمر اختصاصی توکسوپلاسماگوندی استفاده شد. یافته ها:  هیچکدام از نمونه ها به انگل توکسوپلاسما آلوده نبودند . نتیجه گیری: برای نتیجه گیری درباره آلودگی گوشت خام به انگل توکسوپلاسما به  تحقیقات بیشتری نیاز  می باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -