گزارش وقوع هیستومونیازیس در گله ی کبک شهرستان گمیشان استان گلستان

نویسنده

۱) دانشجوی دکتری حرفه ای دامپزشکی /دانشگاه آزاد گرمسار ۲) هیئت علمی و متخصص بهداشت و بیماری های طیور/دانشگاه آزاد گرمسار ۳) هیئت علمی و متخصص آسیب شناسی دامپزشکی/دانشگاه آزاد بابل ۴) دکتری حرفه ای دامپزشکی/دانشگاه آزاد گرمسار

چکیده

مقدمه : هیستومونیازیس که اصطلاحا بیماری سر سیاه یا انتروهپاتیت عفونی نیز نامیده می شود، توسط تک یاخته ای به نام هیستومونیازیس مله آگریدیس ایجاد می گردد (تک یاخته ها گروهی از موجودات زنده یوکاریوت هستند که پیکرشان تنها از یک یاخته تشکیل شده است) عامل این بیماری در وهله ی، روده های کور و کبد را تحت تاثیر قرار می دهد، اما ممکن است در بورس فابریسیوس، کلیه ها، طحال و دیگر بافت ها نیز یافت شود. دلیل بیماری و مرگ پرنده جراحاتی است که به کبد وارد می گردد. مشاهده بالینی: با بررسی علائم بالینی در مزرعه ی پرورش کبک واقع در شهرستان گمیشان استان گلستان از قبیل سیانوتیک و تیره شدن رنگ سر، بی اشتهایی، چشمان بسته، مدفوع گوگردی رنگ و همچنین وجود خون در محتویات روده کور تعداد ۳۰ نمونه جهت بررسی هیستومونیازیس اخذ گردید. با بررسی ضایعات ریز بینی، انگل به صورت  توده ائوزینوفیلیک درون سلولی در کبد و روده کور مشاهده شد وجود هیستومونیازیس در این گله تایید گردید و همچنین پرخونی و ارتشاح هتروفیل-لکوسیت نیز مشاهده شد. جمع بندی: در برنامه های کنترلی هیستومونیازیس مقابله با عفونت های کرمی نقش محوری دارد. کاربرد داروهای ضد کرم از نوع بنزامیدازول در کنترل و کاهش انتشار هیستومونیازیس نقش دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -