دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز 1392 
6. روش تولید و سنجش نیمه صنعتی آفلاتوکسین در محیط کشت برنج

صفحه 95-104

امید فانی مکی؛ نظر افضلی؛ آرش امیدی؛ حمیدرضا محمدی


8. بررسی شیوع توکسوپلاسموز گوسفندان و گاوان کشتار شده در شهرستان خرم‌آباد، لرستان، ایران

صفحه 113-120

کورش چراغی پور؛ علی شیخیان؛ محمد جواد طراحی؛ ذبیح اله نصرتی؛ کبری مرادپور؛ محمد زیبایی


9. تعیین شیوع سرمی هیداتیدوز در شترهای استان یزد، ایران

صفحه 121-128

علیرضا سازمند؛ محمدحسین راضی جلالی؛ سید حسین حکمتی مقدم؛ زهرا اسدالهی