دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، آبان 1392 
بررسی شیوع توکسوپلاسموز گوسفندان و گاوان کشتار شده در شهرستان خرم‌آباد، لرستان، ایران

صفحه 113-120

10.22075/jvlr.2017.1246

کورش چراغی پور؛ علی شیخیان؛ محمد جواد طراحی؛ ذبیح اله نصرتی؛ کبری مرادپور؛ محمد زیبایی


تعیین شیوع سرمی هیداتیدوز در شترهای استان یزد، ایران

صفحه 121-128

10.22075/jvlr.2017.1247

علیرضا سازمند؛ محمدحسین راضی جلالی؛ سید حسین حکمتی مقدم؛ زهرا اسدالهی