کلیدواژه‌ها = الایزا
تعداد مقالات: 9
1. ارزیابی آلودگی به بروسلا آبورتوس در شیر گاومیش های شهر تبریز به روش الایزا

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-109

- محسن عزیزی لله لو*1، خسرو محمدی2، محمد علی زحمتی3، مهدی منصوری4


2. بررسی حضور همزمان آنتی ژن نئوسپورا کانینوم و آنتی بادی علیه آن در گاو های شیری حومه استان قم

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 125-125

- محمد جوکار*،1، علیرضا امانت چی2 مهسا بغدادی3 ، نادیا طایفی4


3. بررسی شیوع سرمی ویروس لوسمی گاوان (BLV) با استفاده از روش الایزا در استان ایلام

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 148-148

- امیر لرستانی*،1، ناهید حق نظری2، مهدی قاسمی1


4. مطالعه مقدماتی وجود باقیمانده آنتی بیوتیک جنتامایسین در بافت های مرغ گوشتی در شهر سمنان در نیمه دوم سال 1393

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 182-182

فاطمه خانعلی


5. مطالعه مقدماتی وجود باقیمانده آنتی بیوتیک جنتامایسین در بافت های مرغ گوشتی در شهر سمنان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 21-26

ابراهیم شهروزیان؛ جواد خوش گفتار


6. بررسی شیوع سرمی تب کیو در دام های استان مازندران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 83-83

احسان مصطفوی1، صابر اسمعیلی*1، مهین شاه دردی زاده2، هادی محمودی3؛ فهیمه باقری امیری1،4، حمید لیریایی1، منیژه یوسفی بهزادی1


7. بررسی میزان آلودگی گاوهای شهرستان همدان به نئوسپورا کانینوم

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 84-84

جمال قره خانی1 و2، حسام الدین اکبرین3 ،حمیدرضا حدادزاده 4؛ علیرضا باهنر5 ،حیدر حیدری6 ، آرش سامی7


8. بررسی شیوع تیتر آنتی بادی ضد توکسوپلاسما (IgM) در زنان شهر زنجان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 117-117

رقیه منصوری1*، بهرام امینی2، گلناز اسعدی تهرانی3


9. بررسی شیوع تیتر آنتی بادی ضد توکسوپلاسما (IgG) در زنان شهر زنجان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 118-118

رقیه منصوری1*، بهرام امینی2، گلناز اسعدی تهرانی3