ارزیابی آلودگی به بروسلا آبورتوس در شیر گاومیش های شهر تبریز به روش الایزا

نویسنده

چکیده

مقدمه: بروسلوز به عنوان یکی از بیماری های باکتریایی و واگیر دار مهم در صنعت دامپروری می باشد، که توسط  باکتری گرم منفی بروسلا ایجاد می شود. این بیماری میان انسان و دام مشترک بوده و به راحتی از طریق تماس شغلی و یا مصرف شیر خام آلوده و یا مصرف سایر فرآورده های دامی آلوده همانند خامه و پنیر تازه نیز انتقال می یابد که در نتیجه موجب بیماری افرادی که از فراورده آلوده دامی استفاده کرده اند، خواهد شد. بیماری بروسلوز علیرغم کنترل در بسیاری از کشور ها در ایران بصورت اندمیک مشاهده می گردد. هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان آلودگی با بروسلا آبورتوس در شیرگاومیش های بود که درلبنیاتی های سطح شهر تبریز عرضه شده است. روش کار: برای انجام این مطالعه 40 نمونه شیر خام گاومیش از لبنیاتی های سطح شهر تبریز در زمستان 1396 به صورت تصادفی تهیه شد. بر روی نمونه های تهیه شده، تست حلقه ای شیر با آنتی ژن بروسلا آبورتوس تولیدی توسط موسسه سرم و واکسن سازی رازی و تست الایزا با کیت تشخیصی وجود بروسلا آبورتوس در شیر شرکت آی دی وت فرانسه انجام شد. بحث و نتیجه گیری: آلودگی با باکتری بروسلا آبورتوس در 12 نمونه ( 11/14 درصد) مشاهده گردید. با توجه به نتایج حاصل به نظر می رسد که شیرهای توزیع شده در سطح شهر از دامداری هایی که میزان درگیری و آلودگی به بروسلا در آن ها بالا بوده تأمین می شود و لازم است با برنامه ریزی دقیق و مناسب از توزیع  شیر های آلوده جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -