دوره و شماره: دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران - شماره پیاپی 15، مرداد 1398 
ارزیابی دوز اولیه امولسیون چربی داخل وریدی در خرگوش‌های بیهوش شده با کتامین

صفحه 90-90

10.22075/jvlr.2018.3128

- نوشین ذبیحی،*1 سودابه مرادی2 ،کیوان کرامتی3، حمیدرضا مسلمی3، احسان پورافشار 4


بررسی اثر تیمول بر تخم و لارو پشه کولکس در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 96-96

10.22075/jvlr.2018.3159

- محمد رضا یوسفی1 ، محدثه ابوحسینی طبری2 ، آرین اسفندیاری3 *


دایروفیلاریوزیس، روشهای تشخیصی و اپیدمیولوژی این بیماری در ایران

صفحه 99-99

10.22075/jvlr.2018.3165

- محمد رمضانی*1 ، حسن نایب زاده 2 ، فاطمه جالوسیان 3 ، شهرام جمشیدی4 ، کارین گوهردهی1


مطالعه تاثیر تجویز تزریقی عصاره الکلی گیاه بابونه بر ایمنیزایی در برههای نوزاد

صفحه 100-100

10.22075/jvlr.2018.3167

- حسام اشعریون1، حمیدرضا محمدی2، محمدرضا مخبردزفولی3، سعید منتظری شاتوری4


بررسی شیوع مایکوپلاسما هموفلیس در گربه های ولگرد شهرستان اهر

صفحه 105-105

10.22075/jvlr.2018.3170

- صائب مهدی آقایی*1، مهرداد نشاط قراملکی2، نیمارجبی ملکی3،امیر گنج خانلو4


گزارش یک نمونه تومور مرکب سرطانی در یک قلاده سگ بومی (Case report)

صفحه 105-105

10.22075/jvlr.2018.3171

- فرج الله ادیب هاشمی1 ، میلاد کاشانی راد *2 ، شهاب رمضانپور3


بررسی میزان آلودگی با کلامیدیا آبورتوس در گاوهای سقط کرده شهرستان میاندوآب

صفحه 106-106

10.22075/jvlr.2018.3172

- نیمارجبی ملکی *1، محمدمشایخی2، صائب مهدی آقایی3، مهدی مجیدپور4، اسماعیل امانی5


بررسی فراوانی آلودگی به باکتری لپتوسپیرا در بین اسب های شهرستان تال

صفحه 106-106

10.22075/jvlr.2018.3173

- اسماعیل امانی فیروز آباد*1، یونس انزابی2، مهدی مجیدپور3،امیرگنج خانلو4


بررسی مقاومت دارویی مادورامایسین علیه گونه های ایمریا در استان مازندران

صفحه 110-110

10.22075/jvlr.2018.3180

- آرش رمضانپور شاهی *،1 ، غلامعلی کلیدری 2 ، غلامرضا رزمی 3 ، پروانه نفیسی فرد4


هپاتوپاتی به علت ذخیره بیش از حد آهن در مرغ مینا : گزینه های درمان و رژیم غذایی

صفحه 110-110

10.22075/jvlr.2018.3181

- آرش رمضانپور شاهی *،1 ، شهاب بهادران2 ، پروانه نفیسی فرد 3 ، عبدالله کیانی4


تکنیک های تلقیح مصنوعی و افزایش کارایی تولیدمثلی در شترمرغ

صفحه 111-111

10.22075/jvlr.2018.3182

- آرش رمضانپور شاهی *،1 ، عبدالکریم زمانی مقدم 2 ، پروانه نفیسی فرد3 ، عبدالله کیانی4


مروری بر مراقبت های ویژه و اورژانسی در پرندگان زینتی

صفحه 111-111

10.22075/jvlr.2018.3183

- پروانه نفیسی فرد*،1 ، عبدالکریم زمانی مقدم 2 ،آرش رمضانپور شاهی 3 ، عبدالله کیانی4


تعیین گونه های ایمریا جدا شده از جوجه های گوشتی استان مازندران

صفحه 112-112

10.22075/jvlr.2018.3184

- پروانه نفیسی فرد*،1 ، غلامرضا رزمی 2 ، غلامعلی کلیدری3 ، آرش رمضانپور شاهی 4


خشکسالی و تاثیر آن بر دام

صفحه 112-112

10.22075/jvlr.2018.3185

- عاتکه زاهدی بیدگلی1*، فاطمه دهقانی1، سعید عبدی درکه1، محمد بلند مرتبه1، دکترمیثم تهرانی شریف2


گزارش هیستوپاتولوژی یک مورد کارسینوم توپر در غده پستانی سگ

صفحه 115-115

10.22075/jvlr.2018.3190

- فرهنگ ساسانی1، شهاب الدین صافی2، محیا لاله پور*3، دیبا گلچین4