دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مهر 1388 
ارزیابی روش الایزای نقطه ای در تشخیص دیکروسلیازیس در گاو

صفحه 17-25

بهنام مشگی؛ مهیار فرید خمامی؛ سید حسین حسینی؛ شیما پوراکبری


تشخیص آزمایشگاهی عفونت های کرم ابریشم نوغان داری های استان گیلان

صفحه 39-45

صدیقه نبیان؛ فخری ایرانمنش؛ علیرضا خسروی؛ تقی زهرایی صالحی؛ مصطفی مرادی


ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره نعناع ایرانی

صفحه 69-77

ابوالفضل کامکار؛ اشکان جبلی جوان؛ رضا جمشیدی