ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره نعناع ایرانی

نویسندگان

چکیده

  خلاصه     این مطالعه جهت ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره نعناع ایرانی انجام گرفت. میزان دفاع آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره اتانولی با استفاده از تکنیک های 2و2 دی فنیل - 1- پیکریل هیدرازیل بر مبنای درصد مهار تولید رادیکال آزاد و سیستم بتاکاروتن- لینولئیک اسید، با روش اسپکتروفتومتری تعیین گردید.نتایج بدست آمده نشان داد که ظرفیت آنتی اکسیدانی اسانس نسبت به عصاره اتانولی ضعیف تربود و ظرفیت آنتی اکسیدانی بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن بالاتر از اسانس و عصاره اتانولی نعناع بود . در مهار رادیکال های آزاد و پایدار ،غلظت مهاری 50% اسانس و عصاره اتانولی نعناع به ترتیب 44000 میکرو گرم در میلی لیتر و 12 میکرو گرم در میلی لیتر بوده و در ممانعت از اکسیداسیون لینولئیک اسید در سیستم بتاکاروتن- لینولئیک اسید در غلظت 2 گرم در لیتر به ترتیب دارای40 و61 درصد اثر مهاری بودند. در ارتباط با بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن ،مقادیر 5 میکرو گرم در میلی لیتر و 95% به ترتیب در آزمایشهای مهار رادیکالهای آزاد و سیستم بتا کاروتن – لینولئیک اسید به دست آمد.   نتایج این مطالعه نشان داد که که عصاره اتانولی نعناع دارای قدرت آنتی اکسیدانی خوبی در مقابل انواع سیستم های اکسیداتیو بوده و به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی در دسترس می تواند در صنایع غذایی و دارویی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antioxidant capacity of essential oil and extract of Iranian Mentha spicat

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Kamkar
  • Ashkan JebeliJavan
  • Reza Jamshidi
چکیده [English]

  Abstract     This study was designed to evaluate antioxidant capacity of the essential oil and ethanolic extract of the Iranian Mentha spicata in the 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) and ß-carotene/linoleic acid tests based on the inhibition of free radicals and lipid peroxidation, respectively.   The essential oil and extract showed weaker antioxidant capacity than BHT, as a synthetic antioxidant. The essential oil of Mentha spicata and its ethanolic extract were able to reduce the stable free radical DPPH with an IC50 of 44000 and 12 μg/ml, respectively. In ß-carotene/linoleic acid assay, they also inhibited the linoleic acid oxidation exhibiting 40% and 61% inhibition at concentration of 2 g/L, respectively. While these values in BHT were 5 μg/ml and 95%, respectively.   On the basis of the results of this study, it is clearly indicated that ethanolic extract of Iranian Mentha spicata has noticeable antioxidant ability against various oxidative systems in vitro moreover, this extract can be used as an accessible source of natural antioxidants in possible food supplement or in pharmaceutical industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Antioxidant
  • Extract
  • Iranian Mentha spicata