این نشریه به منظور حمایت از پژوهش ­های رشته دامپزشکی هیچگونه هزینه ای بابت ارسال مقاله یا انتشار مقالات پذیرفته شده، دریافت نمی کند.

شماره جاری: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 24، مهر 1402، صفحه 0-0 

قلب نابجا فرم سینه‌ای در یک گوساله: گزارش موردی

10.22075/jvlr.2024.30949.1070

حمیدرضا محمدی؛ مصطفی عبداللهی؛ حسن صیدی سامانی؛ بهروز سیف علیان؛ مرتضی عبداللهی؛ نرگس نجابت


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها