کلیدواژه‌ها = رت
بررسی هیستوشیمیایی تخمدان موش صحرایی بعد از تزریق داخل صفاقی نیکوتین

دوره 12، شماره 2، آذر 1399، صفحه 195-205

10.22075/jvlr.2021.23339.1034

فاطمه بالازاده کوچه؛ شاپور حسن زاده؛ حمید کریمی


بررسی اثر بربرین بر تغییرات الکتروانسفالوگرافی در تشنجات ناشی از 4- آمینو پیریدین در رت

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 161-161

10.22075/jvlr.2018.3293

- انسیه سجادیان جاغرق


بررسی سرولوژیک عفونت ناشی از لپتوسپیرا در رت های وحشی شهرستان اهواز

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 111-111

بهمن مصلی نژاد1، غلامرضا عبداله پور2، رضا آویزه1؛ مسعود قربانپور نجف آبادی 3، فاطمه خلیلی4*


بررسی پاتولوژیک اثرات مسمومیت با فلوراید در مغز رت

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 137-137

علی اصغر تهرانی1، بابک بیک زاده2؛ اصغر مرواریدی3، مهلا محمدی طبری4*


اثرات اسید پالمیتولئیک در پیشگیری از لیپوتوکسیسیتی ناشی از اسید پالمیتیک در سلول های قلبی رت

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 199-199

الهام زاده هاشم1 ، محمدکاظم کوهی2،محسن اسلامی3