کلیدواژه‌ها = رت
تعداد مقالات: 8
1. بررسی هیستوشیمیایی تخمدان موش صحرایی بعد از تزریق نیکوتین به صورت داخل صفاقی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

فاطمه بالازاده کوچه؛ شاپور حسن زاده؛ حمید کریمی


2. بررسی اثر بربرین بر تغییرات الکتروانسفالوگرافی در تشنجات ناشی از 4- آمینو پیریدین در رت

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 161-161

- انسیه سجادیان جاغرق


4. بررسی سرولوژیک عفونت ناشی از لپتوسپیرا در رت های وحشی شهرستان اهواز

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 111-111

بهمن مصلی نژاد1، غلامرضا عبداله پور2، رضا آویزه1؛ مسعود قربانپور نجف آبادی 3، فاطمه خلیلی4*


6. بررسی پاتولوژیک اثرات مسمومیت با فلوراید در مغز رت

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 137-137

علی اصغر تهرانی1، بابک بیک زاده2؛ اصغر مرواریدی3، مهلا محمدی طبری4*


8. اثرات اسید پالمیتولئیک در پیشگیری از لیپوتوکسیسیتی ناشی از اسید پالمیتیک در سلول های قلبی رت

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 199-199

الهام زاده هاشم1 ، محمدکاظم کوهی2،محسن اسلامی3