بررسی هیستوشیمیایی تخمدان موش صحرایی بعد از تزریق داخل صفاقی نیکوتین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

چکیده

نیکوتین باعث کاهش فعالیت های تولید مثلی و نیز باروری در هر دو جنس نر و ماده می شود. نیکوتین باعث کاهش تولید مثل در هر دو جنس نر و ماده می شود. عملکرد آن از طریق مهار آزاد سازی پروژسترون در فاز لوتئال صورت می گیرد. در این مطالعه اثرات سلولی نیکوتین بر تخمدان رت، با استفاده از روشهای هیستوشیمیایی بررسی گردید. در این پژوهش سه گروه رت ماده بالغ به صورت: گروه کنترل ، دز نیکوتین کم  ،دز نیکوتین زیاد  در نظر گرفته شدند . تزریق به صورت داخل صفاقی صورت گرفت . موشها توسط دی اکسیدکربن کشته و تخمدانها خارج و منجمد شدند. سپس ، مقاطع بافتی به ضخامت ɥm 10 تهیه گردید. مقاطع با روش پاس ، اویل  رد او، سودان  بلک B رنگ آمیزی و با میکروسکوپ نوری بررسی شدند. در گروه دوز پایین ، مایع فولیکولی و فولیکولهای کیستیک علائم پاس مثبت نشان دادند .  تمامی علائم مشاهده شده در گروه دوز پایین در گروه دوز بالا نیز مشاهده گردید .  اما شدت تخریب فولیکولهای آترتیک در گروه با دز بالا بیشتر بود. در رنگ آمیزی اویل رداو نیز نواحی اویل رد او مثبت در قسمتهای مختلف تخمدان گروه تیمار مشاهده گردید  که وجود نواحی پاس مثبت و اویل رد او دلالت بر اثر تخریبی نیکوتین و عدم مصرف منابع انرژی توسط سلول دارد. وجود نواحی گسترده پاس مثبت ، اویل – رد – او مثبت در سلولهای قسمتهای مختلف تخمدان حاکی از  تخریب سلولی نیکوتین میباشد بنابراین میتوان نتیجه گرفت که نیکوتین با اثر تخریبی بر روی تخمدان می تواند منجر به ایجاد اختلالات باروری در جنس ماده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histochemical study of rat ovaries after nicotine intraperitoneal injection

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Balazadeh koucheh 1
  • Shapour Hasanzadeh 1
  • Hamid Karimi 2
1 Faculty of Veterinary Medicine, University of Urmia
2 Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz
چکیده [English]

Effect of nicotine on male and female mammal fertility capability. Nicotine decrease reproduction and cause infertility in each sex. It causes disorder in luteal phase by inhibition of release progesterone. In present study cellular effects of nicotine were studied on rat ovary by histochemichal methods.
 Fifteen rats were selected as three groups which each group contained five animals. Control group, once treatment samples received low dose nicotine (0.2 Mg/Kg) daily and second treatment samples received high dose nicotine (0.4 Mg/Kg) daily during twenty one days. injection was given intraperitoneally. rats were killed by carbon dioxide and ovaries were removed and frozen, and then were sectioned by cry microtome with thickness 10 µm were prepared. stained by Oil-Red-O, Sudan Black B and PAS method. And were examined by light microscope. Results appeared that, in low dose group follicular fluid, some of the growing follicles, and cystic follicles were PAS positive. All of the positive effects were observed in high dose group too but accuracy of follicle degeneracies was more in this group. Obtained results appeared many Oil-Red-O positive areas in treated ovaries that it guidance cell degeneration and unused cell energy source. Many distributed Oil-Red-o and PAS Positive area in treated group appeared that nicotine cause cellular degeneration. Therefore degenerative effects of nicotine on ovary can be  cause infertility in female animals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ovary
  • Nicotine
  • Histochemistry
  • Rat