دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 20، مهر 1400 
مطالعه هیستومورفومتریک تاثیر ال-کارنیتین بر آسیب بیضه ناشی از مصرف اتانول در رت

صفحه 137-149

10.22075/jvlr.2023.30486.1067

محمد آقایی؛ سید جواد احمدپناهی؛ حمیدرضا محمدی؛ محمد حسن یوسفی؛ سعیده نعیمی


بررسی شیوع آلودگی به ترماتودهای کبدی( فاسیولا و دیکروسلیوم ) در دام‌های کشتار شده در کشتارگاه صنعتی سنندج

صفحه 191-198

10.22075/jvlr.2023.28104.1058

سهیلا اخزری؛ آرام شریفی؛ محمد سینا عباس زاده؛ مبین جلیلیان؛ هیرو قادری؛ عطیفه حسین زاده